Zondag – Vandaag in

Vandaag in 321 werd zondag voor het eerst een ‘rust dag’, toen keizer Constantijn I dat zo besloot voor al zijn onderdanen. Zondag als rustdag, het komt vreemd over op de bewoners van grote steden, maar jarenlang is het in heel Nederland […]

Oranje is verboden in Holland – Vandaag in

Vandaag in 1784 wordt het dragen van oranje kleding in Holland verboden. Nederland is op dat moment in opstand tegen stadhouder Willem V, en de provincie Holland is patriottisch gezind. Stadhouder Willem V was geen populaire bewindsvoerder. Gedurende zijn bewind begonnen steeds burgers zich tegen hun stadhouder […]

error: Content is protected!!