Rome gesticht – Vandaag in

NaamloosVandaag in 753 v. Ch. werd de stad Rome gesticht, volgens de mythe dan. Romulus en Remus bouwden de stad op de plek waar de waren gezoogd door een wolvin.

De mythe van Romulus en Remus is onder andere vastgelegd in de Aeneis. Vergilius schreef het verhaal van de Trojaanse Aeneas die vluchtte uit een brandend Troje om een nieuwe stad te stichten voor zijn volk. Hij was volgens legendes de voorvader van Romulus en Remus. De jongens zelf waren godenzonen. Hun moeder was de prinses Rhea Silvia, maar hun vader was de oorlogsgod Mars. De oom van Rhea, koning Amulius, wilde echter niet dat zijn nichtje kinderen kreeg die zijn macht zouden kunnen overnemen en daarom wilde hij de kinderen verdrinken in de rivier de Tiber. Ze dreven echter weg en spoelden aan op de berg die nu Palatijn heet. Hier werden ze gezoogd door een wolvin die hun gehuil hoorde. De herder Faustulus bracht de tweeling verder op. Opvallend is dat de wolf, één van de dieren van de god Mars is.

Strijd
Je bent een zoon van een oorlogsgod, of je bent het niet. Romulus en Remus groeiden op tot gespierde, krijgslustige mannen. Ze leiden de lokale herders om wraak te nemen op Amulius en zetten hun grootvader Numitor terug op de troon. De broers waren echter ook strijdlustig naar elkaar… Beiden wilden een stad stichten maar toen Romulus een muur rond de Palatijn bouwde, sprong Remus daar overheen. Romulus werd daardoor zo kwaad dat hij zijn eigen broer vermoordde. Of de jonge krijger er veel om gerauwd heeft, is in geen enkele bron duidelijk vermeld…

Storm
Romulus regeerde Rome voor veertig jaar, waarna hij tijdens een storm verdween. Er zijn mythes die zeggen dat hij werd opgetild door de goden om zich bij hen aan te sluiten. Romulus mocht dan verdwenen zijn, Rome was dat niet. Julius Caesar en Augustus claimden nazaten te zijn van Romulus, en dit staat ook zo genoteerd in de Aeneis. Archeologische vondsten stellen dat de eerste nederzettingen op de heuvels van Rome dateren uit 1000 v. Ch., wat betekent dat Rome al veel eerder zou hebben bestaan. Maar mythes staan niet bekend om hun duidelijke tijdlijnen. Wel is bekend dat Rome nog steeds bestaat, en het Romeinse Rijk ook bijna 1000 jaar heeft bestaan. Dus misschien zit er toch iets van oorlogsgod in de Romeinse grond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!