Het ontvangen van real life spam toont de dubbele standaarden van de maatschappij

Het is zover, de dagelijkse prik. Ik kom thuis, en voor ik de vier verdiepingen naar boven loop naar mijn appartement open ik eerst mijn brievenbus. Reclame. De Belastingdienst. En real life spam van een kerk.

Al sinds ik in mijn appartement woon ontvang ik zeker drie keer per week flyers van instanties die ik niet bij naam zal noemen, maar die mij allen proberen te bekeren tot hun versie van “het geloof”. Ze behoren allemaal tot hetzelfde geloof, hebben allemaal een Engelstalige naam, en meestal vertonen hun flyers behoorlijk duidelijke teksten over wat zij de juiste manier van leven vinden. Een manier die niet altijd even tolerant is richting gescheiden mensen, homoseksuelen, of andersdenkenden. Het bestaan van deze flyers is opvallend gezien het huidige publieke debat omtrent moskeeën die worden gefinancierd vanuit het buitenland. Moskeeën die door en met dat geld mogelijk worden beïnvloedt om anti-westerse ideeën te verspreiden. Na een korte zoektocht bleken namelijk drie flyers afkomstig te zijn van Nederlandse takken van verder volledig Amerikaanse instanties, die weinig op lijken te hebben met de Nederlandse tolerantie jegens “uw naasten”.

Waarden

De hetze tegen de moskeeën gaat niet zozeer om de financiering, maar vooral om de anti-westerse normen en waarden. Westerse waarden, als we die term horen denken we aan dingen als “vrijheid, gelijkheid, broederschap”. Het motto van de Verlichting, een idee en gevoel waar vele Europese voor ten strijde trokken. Na die drie termen volgen verantwoordelijkheid, rede, en harmonie.
Ik geloof heilig in deze waarden als zijnde menselijk, niet per se westers, en ging er eigenlijk vanuit dat de meesten ze wel deelden. Maar mogelijk heb ik het meer mis dan ik dacht, want het laatste pamflet in mijn brievenbus was een onschuldig ogend stripboekje. Het was anders dan de flyers die we normaal krijgen en die enkel spreken over verlossing en “genezing” in een of andere vorm. Het stripje was laagdrempeliger, minder glimmend en strakgelijnd, maar bleek op heftigere wijze de doctrine te verspreiden. Het sprak over hoe de evolutietheorie fout is, en dat creationisme het enige juiste antwoord is. Ik googlede de organisatie achter het stripje om zo al snel te ontdekken dat deze volledig uit de VS afkomstig is. En dat hun verspreidde gedachtegoed weinig te maken had met gelijkheid, en indirect ook niet met vrijheid. Of met rede en harmonie.

Dubbele standaard

Wat dus heftig wordt afgekeurd bij moskeeën, wordt zonder blikken of blozen geaccepteerd van kerken (en mogelijk synagoges en andere gebedshuizen). Als slecht excuus hiervoor is er dat meten met twee maten mensen eigen is, een methode om een saamhorigheidsgevoel te creëren. De moskee – een instantie afkomstig uit het huidige Midden-Oosten – is een vreemde. Onbekend in de geschiedenis van veel Westerse landen. En dus “zij” en niet “wij”. Mede dankzij de kruistochten werd de moskee de natuurlijke tegenhanger van de kerk – die zijn origine vindt in Europa -. Met de doctrine (en dus de immer aflatende brievenbusspam) van de kerk zijn we in Nederland al sinds ruim voor de Tachtigjarige Oorlog bekend. Vroomheid, schaamte, angst, en methoden zoals aflaten en schreeuwende straatpredikers (anno nu zie je ze steeds vaker weer) maken we al eeuwen mee. En daarom mag de kerk mag wat de moskee niet mag: geld en beïnvloeding ontvangen uit het buitenland, ook als de donerende groeperingen een stuk militanter zijn. En openlijker intolerant naar bijvoorbeeld de LGBTQ, naar joodse instanties, naar moslims, naar “buitenlanders”, als vrijheid alleen geldt voor de brave schaapjes van de eigen kudde. En dit staan we toe, want de kerk is “wij”. En de moskee is “zij”.

Marketing

Ik kijk naar de kinderen uit mijn flat. Veel ervan zitten het stripje te lezen terwijl ze zitten te wachten op vriendjes en vriendinnetjes om mee buiten te spelen. Deze flat werd ooit gebruikt voor huisvesting van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkingen, het hele pand is nog steeds sociale huur en vaak komen hulpverleners langs om bij alleenstaande bewoners en gezinnen te kijken hoe het gaat. De dubbele standaard interesseert de koters niet, maar er is wel de factor die men graag negeert: gezinnen met een lager inkomen hebben minder makkelijk toegang tot leermiddelen met als risico dat het wereldbeeld beperkter blijft. De kansen zijn niet gelijk, en dus raakt zo’n slim ingepakt marketing-trucje als een stripje een (nog) zeer beïnvloedbare groep mensen. We staan met een verontwaardigd opgeheven vingertje te wijzen naar een moskee, maar ondertussen is hier een kerk die gefinancierd wordt uit het buitenland en die kinderen leert dat evolutie onzin is. Dat homoseksuelen “fout” zijn. Dat hel en verdoemenis wacht voor iedereen die anders is. Westerse waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie, en rede worden met de voeten getreden. En toch weet ik vrij zeker dat een zelfde soort flyer morgen weer in mijn brievenbus ligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!