Het stereotype Afrika in Stikvallei

Als iemand aan ‘Afrika’ denkt, verschijnen er al snel plaatjes van magere, weerloze mensen in vodden en grasrokjes voor het netvlies. Het ‘donkere continent’ heeft helaas erg de media tegen zich in dat opzicht. En Stikvallei maakt dat niet veel beter.

vdi9789023478652[1]Hoewel Westerman probeert zo’n objectief mogelijk beeld van een ramp en het onderzoek ernaar te scheppen, komt het boek neer op 3 punten: 1. Europese grootdoenerij in de vorm van vervelende, wijsneuzerige onderzoekers. 2. Het Christendom, in de vorm van drammerige missionarissen. En 3. Bijgeloof, in de vorm van de lokale stammen en hun tradities. Juist die laatste twee overheersen 200 van de 308 pagina’s.

Case study
Stikvallei is meer een ‘case study’ dan een boek. Systematisch behandelt Westerman zijn onderzoek en bronnen af. Maar die bronnen bevinden zich in drie tijdsperiodes, die allen zo’n twintig jaar bij elkaar vandaan liggen. Het is allemaal heel interessant, maar wordt al snel een brij waar je maar moeilijk doorheen komt. Zeker als je keer op keer dezelfde bronnen aan moet horen.

Als je het boek behandelt als een dossier van de zaak, dan is het prima om door te komen. Korte hoofdstukken, elke keer weer dezelfde sprekers en steeds weer terugkerend naar vastgelegde feiten. Stikvallei is goed geschreven, goed opgebouwd, maar je loopt in cirkeltjes. Het is geen spannend verhaal dat je leest om het einde te weten. Want dat einde, dat komt er nooit.

Stikvallei
21 augustus 1986. ’s Avonds bij nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in Noordwest-Kameroen uit. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer in het gras – net als 1746  mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en palmen staan er onaangeroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd?

Frank Westerman. Stikvallei / De Bezige Bij / €19,90 / 9789023478652

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!