Beam me up? – Vandaag in

Vandaag in 1593 zou er iemand voor het eerst geteleporteerd zijn. Het verhaal van Gil Perez werd zelfs in 1593 nauwelijks geloofd.

Teleportatie, het reizen van plek A naar plek B door de atomen in slechts enkele seconden te verplaatsen, is iets dat spreekt tot de verbeelding. Een fenomeen dat wereldberoemd werd door de tv-serie Star Trek en dat wetenschappers proberen naar de werkelijke wereld te brengen. Toch was de hit tv-serie bij lange na niet de eerste die het idee van teleportatie gebruikte voor een verhaal, de eerste bron die het heeft over deze manier van “reizen” is de mythe van Gil Perez. De soldaat zou op 24 oktober 1593 wakker zijn geworden in Manila, en in de middag was hij in Mexico Stad.

Oceaan
Manila (in de Filipijnen) en Mexico Stad (in Mexico) liggen ieder aan de andere kant van de Stille Oceaan, de reis ertussen zou in de 16de eeuw zeker enkele weken hebben geduurd per schip. Toch stelde Perez dat hij er slechts enkele seconden over had gedaan om de oceaan over te steken.

De soldaat had als opdracht om het paleis van de Spaanse gouverneur van de Filipijnen te bewaken, nadat gouverneur Gómez Pérez Dasmariñas de avond ervoor was vermoord door piraten. Volgens het verhaal zou Perez zich duizelig hebben gevoeld en daarom zijn ogen hebben gesloten, waarna hij ze opende en zag dat hij in Mexico Stad was beland.

Ongeloofwaardig
Volgens de mythe werd Perez in de eerste instantie niet geloofd en gearresteerd als deserteur en duivels-dienaar, tot het nieuws van de moord op Dasmariñas maanden later Mexico bereikte. Een galjoen afkomstig uit Manila kwam het nieuws brengen, en enkele matrozen aan boord herkenden Perez waarna de soldaat werd vrijgelaten en toestemming kreeg terug te keren naar Manila.

Mythe
De naam Gil Perez wordt pas genoemd in een hervertelling van de mythe in 1908, het is vrijwel onmogelijk om te ontdekken of de man echt zo heeft geheten en of hij zelfs wel echt heeft bestaan. Veel bewijs wijst echter naar de ongeloofwaardigheid van de mythe, te beginnen met dat het nog altijd niet is gelukt om kleine objecten te teleporteren, laat staan een mens.
Ten tweede heeft Dasmariñas heeft wel echt bestaan, hij is ook vermoord tijdens muiterij, maar zijn dood staat geregistreerd op een dag later dan de mythe van Perez. Bovendien werd hij niet vermoord door Chinese piraten, hij had de Chinese matrozen zelf ingehuurd als bemanning op zijn galei.
En ten derde is Perez’ verhaal pas voor eerst opgeschreven in Irving‘s Tales of the Alhambra, een boek dat in 1832 werd gepubliceerd. Het verhaal zou in ruim 200 jaar flink aangedikt kunnen zijn, iets dat niet ongewoon is bij mythes. Enigszins officiële bronnen die het fenomeen beschreven ontbreken bovendien wat de geloofwaardigheid van de mythe geen goed doet.

 

 

 

This is a very interesting legend, suggesting that nearly 500 years ago, a man transported himself instantaneously over 9000 nautical miles.The story goes like this. Gil Perez was a member of the Filipino Guardia Civil and worked as a guard at the palace of the Governor General in Manila, Philippines. He was a typical soldier, doing his duty for the government regardless of any circumstances that arose during this time — even spontaneous teleportation to another country.

 

Teleportation is a common theme in literature, movies and anything science fiction. The crew of the Starship Enterprise had it down to a science. The mad scientist in The Fly botched it terribly and Stephen King had it stealing the sanity of children in his short story “The Jaunt.” There is no denying that teleportation has an appeal in fiction because it strips away the location limitations of characters and it is open to interpretation; all manner of horrors can occur as a result because we simply do not know what side effects teleportation may have.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!