Azteekse Zonnesteen – Vandaag In

Wikipedia: Anagoria

Vandaag in 1790 wordt de Azteekse Zonnesteen (her)ontdekt. Deze massieve ronde steen was deel van een kalendersysteem dat door de Azteken werd gehanteerd.

De Azteekse Zonnesteen vergaarde in 2012 internationale bekendheid omdat de kalender het einde van de wereld zou voorspellen. Volgens een zogenaamde profetie van de Maya’s, die op de steen te lezen zou zijn, zou de wereld op 21 december 2012 tot een einde komen. NASA was er toen al zodanig van overtuigd dat dat niet zou gebeuren dat ze op 14 december 2012 al een nieuwsbericht plaatsten voor de 22ste. De titel daarvan luidde: de wereld is niet vergaan, en de Zonnesteen voorspelde dat einde ook helemaal niet. Ten eerste omdat de beroemde ronde kalender circulair zou zijn en daarom niet tot een einde komen, maar herstarten. En ten tweede omdat de zonnesteen Azteeks was van oorsprong, en niet door de Maya’s was gemaakt.

Tableau
De Azteken waren de machtige heersers over een groot rijk in Mexico. Gedurende 200 jaar groeide het rijk daar uit tot een machtig bolwerk met onder andere een uitgebreid religieus systeem. Dat systeem behelsde onder andere een vrij ingewikkelde kalender. Deze kalender bestond uit een zonnekalender die 365 dagen duurde, en een heilige kalender die 260 dagen in beslag nam. De twee kalenders liepen op circulaire wijze met elkaar synchroon om een cyclus van 52 jaar te vormen. En het is deze cyclus die te zien is op de beroemde Azteekse Zonnesteen, die in 1790 werd ontdekt. Het ding lag sinds de val van het Azteekse rijk begraven onder het centrale plein van Mexico-Stad, waar het uiteindelijk werd herontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal van de stad.

Het ronde tableau bestaat uit één solide stuk lavasteen met een diameter van ruim 3,5 meter en een gewicht van meer dan 21.000 kilo. Tot op heden is slechts een klein gedeelte van de figuren die uit zijn gehouden geïdentificeerd en is het daardoor is de zonnesteen nog altijd niet volledig verklaard. De meest geaccepteerde verklaring is dat de steen werd gebruikt als plateau voor offers, gezien het midden van de steen bestaat uit een gravering van de godheid Tonatuih die een offermes en een mensenhart vasthoudt. Het bloed van het offer, vaak een mensenoffer, kon weglopen door de gleuven in de steen. Andere soortgelijke stenen als de Azteekse Zonnesteen, hebben nog duidelijkere basins waarin bloed kon worden opgevangen of een hart kon worden neergelegd als offerande.

Kalender
Wat wel verklaard is, is dat de kalender de kalender van de Azteken toont. De steen, net als andere kalenderstenen, is uitgehouwen met verschillende dieren, mythische figuren en andere symbolen uit de Azteekse kosmologie. Binnen die symbolen zijn de twee kalenders van het Azteekse rijk verwerkt: de zonnekalender bestaande uit 365 dagen – waarin de seizoenen en oogsttijden zijn verwerkt – en de de heilige kalender bestaande uit 260 dagen – waarin feestdagen en de rituelen per godheid zijn verwerkt -. De combinatie van deze twee kalenders maakte een cyclus die precies 52 jaar duurde en die daarna vanaf het begin begon. De mythe dat op 21 december 2012 de wereld tot een einde zou komen was omdat de kalender op die dag afliep, en de Azteken geloofden dat de aarde op die dag op zijn zwakst was en het meest kwetsbaar was. Wanneer men de dag echter overleefde zou de kalender gewoon opnieuw beginnen met rollen.

Uiteindelijk zou de Azteekse kalender worden verboden toen de Spanjaarden Zuid-Amerika koloniseerden. De kalender was direct verbonden aan heidense rituelen en dit zagen de missionarissen en generaals niet zitten, dus werden de bestaande ronde zonnestenen weggehakt en gedumpt. De meesten kwamen op dezelfde plek terecht, als ondergrond voor grote centrale pleinen in Mexico-Stad, en zouden ruim twee eeuwen verborgen blijven voor de mensheid. Pas nadat Mexico een onafhankelijk land werd begon de interesse in de oude geloven en culturen weer toe te nemen en begon men de kalenders te bestuderen en kreeg de Azteekse Zonnesteen een prominente plaats in verschillende musea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!