Abraham Lincoln neergeschoten – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1865 wordt president Abraham Lincoln neergeschoten door John Wilkes Booth. De zestiende president van de Verenigde Staten was op dat moment naar een voorstelling in het Ford’s Theater aan het kijken. Hij overleefde de aanval niet.

Lincoln was de president die de Verenigde Staten een burgeroorlog in, en uit leidde. Lincoln en het zuiden (onder leiding van de Confederate generaal Robert Lee) stonden lijnrecht tegenover elkaar in Lincolns beleid om slavernij in de Verenigde Staten af te schaffen. Zo lijnrecht zelfs, dat de Verenigde Staten lange tijd in een noord en zuid verdeeld waren. Het noorden, The Union onder Lincoln, en het zuiden, The Confederate States of America onder Lee.

Richmond
Vijf dagen voor de moord op Lincoln had Lee zichzelf, en zijn leger, overgegeven om zo de oorlog te beëindigen met het noorden als de winnaar. In de hoop dit te voorkomen had Booth, een conservatieve zuiderling, gepland om Lincoln gevangen te nemen en te ontvoeren naar Richmond, de hoofdstad van The Confederate States. Dit plan moest worden uitgevoerd op 20 mei 1865 maar mislukte omdat Lincoln niet kwam opdagen op de plek waar Booth en zijn medeplichtigen lagen te wachten. Twee weken later viel Richmond in de handen van de noordelijke troepen.

Gewond
Booth was wanhopig om het zuiden te ‘redden’ op het moment dat hij hoorde dat Lincoln naar een vertoning in het Ford Theater zou komen. De Amerikaan plande om niet alleen de president, maar ook vice-president Andrew Johnson en Secretary of State William Seward die avond te vermoorden. Hij hoopte zo de gloednieuwe overheid meteen omver te werpen. Tijdens de aanslag op 14 april zou Seward uiteindelijk zwaar gewond raken, Johnson kwam met de schrik vrij omdat en de medeplichtige die hem moest vermoorden vluchtte voor hij de man kon aanvallen. Booth zelf stapte om 10 uur ‘s avonds de loge van de president in. Een kogel in de achterkant van diens hoofd was genoeg.

In een wanhopige poging de president te redden werd Lincoln nog naar een hostel gebracht maar daar ontdekte dokter Charles Leale al snel dat de president niet meer te redden was. Lincoln stierf op 15 april 1865, om 7.22 uur ‘s ochtends. De Verenigde Staten bleven echter één land, waardoor Booth’s opzet om het zuiden te ‘redden’ van het noorden uiteindelijk toch mislukte. Lincoln was de eerste Amerikaanse president die vermoord werd terwijl hij nog in functie was.

Arrestatie
In de eerste instantie leek Booth weg te komen met de moord, het publiek dacht dat het knal en de lichte commotie op het balkon bij het stuk hoorden. Een paard buiten het theater zorgde ervoor dat de moordenaar de stad Washington uit kon komen. Maar zijn geluk was niet oneindig…

Op 26 april, na tien dagen achtervolgd te zijn, haalde het leger Booth en zijn handlangers in. Tijdens een schermutseling werd Booth echter neergeschoten voor hij gearresteerd kon worden. Zijn handlangers werden echter gearresteerd en vier van hen ter dood veroordeeld voor hun aandeel in de aanslag. De andere vier kregen levenslange gevangenisstraffen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!