Vikingen branden Nantes plat – Vandaag in

NaamloosVandaag in 843 werd de Franse stad platgebrand door de Vikingen. De stad was al meerdere keren aangevallen, net als vele andere kustplaatsen, maar deze aanval was heftiger dan enige andere tot dan.

Aanvallen van Vikingen was iets wat elke kustplaats in Europa vreesde tijdens de Middeleeuwen. Het gevreesde volk uit Noorwegen plunderde steden, brandde huizen plat en vertrok net zo snel weer. Ook al is uit recenter onderzoek gebleken dat Vikingen heel vaak ook in aangevallen steden achterbleven om nederzettingen te vestigen of er zelf te gaan wonen en handel te drijven. Dat gebeurde uiteindelijk in de Franse havenstad Nantes. Uiteindelijk…

Machtsstrijd
Nantes heeft in de geschiedenis vele aanvallen van Vikingen moeten verduren, voornamelijk vanwege de machtsstrijd gaande in Frankrijk tijdens de vroege Middeleeuwen. Engeland kwam te pas en te onpas de Franse kustplaatsen veroveren, waarop de Frankische koningen en de Bretonse krijgsheren weer aanvielen. Steden wisten vaak niet goed bij wie ze nou hoorden en waren door het constant wisselen van soldaten vaak slecht verdedigd. Daardoor konden ze makkelijk worden aangevallen en geplunderd, dit lot onderging ook Nantes. De laatste aanval was echter op 24 juni 843, waarna de stad ruim een halve eeuw verlaten aan de rivier de Loire lag.

Zout
Waarom werd Nantes toch zo vaak aangevallen? De stad was een zeer belangrijk centrum van handel, onder andere van de zeer lucratieve zouthandel. Zout was een duur product dat essentieel was voor het conserveren van voedsel. Andere steden met evenveel welvaart (en zout) als Nantes waren Dorestad en Quentovic, die ook vaak het mikpunt van Vikingen waren. Waarom de aanval in 843 zo gewelddadig was, is niet bekend. De meeste geschreven bronnen uit de stad zijn verloren gegaan in de aanval. Ooggetuigen hebben wel bij magistraten van andere steden hun verhaal laten vastleggen.

Bloedbad
Het eerste wat de Vikingen deden bij hun laatste aanval op de stad, die plaats vond tijdens de festiviteiten van het feest van St. Johannes de Doper, was het de stad binnendringen. Doodsbang voor de Vikingen, vele feestgangers hadden zich in de kathedraal en andere kerken verstopt. De aanvallers lieten zich echter niet tegen houden en braken de kerkdeuren open. Op het altaar van de kathedraal van Nantes werd bisschop Gohardus vermoord, waarna vele anderen afgeslacht werden in kerkgebouwen. Na deze te hebben leeggeroofd van zilver en voorraden keerden de aanvallers zich op de stad. Een bloedbad was het gevolg, aldus verklaringen van overlevenden. Mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord, huizen leeggeroofd en platgebrand. Uiteindelijk vertrokken de Vikingen weer naar Noirmoutier waar ze een nederzetting hadden gebouwd. Een overlevende monnik schreef dat de stad Nantes verlaten was toen de Vikingen vertrokken, en vele jaren verlaten bleef. Toen de mensen terugkeerden in 919, waren de huizen nog altijd vergaan en overwoekerde onkruid de straten van de ooit grote stad. Pas in 937 wist laatste Bretonse hertog Alain Barbe-Torte de Vikingen te verdrijven van de Bretonse kust.

Nantes is nu de zesde grootste stad van Frankrijk en heeft meer dan 900.000 inwoners.

Comments

24/06/2015 at 09:48

Het blijft opmerkelijk hoe in de verhalen over de vikingen, hun gewelddadigheid benadrukt blijft. Vaak wordt vergeten, of eenvoudigweg niet gerealiseerd dat andere volkeren en vorsten om hen heen – zoals Karel de Grote – zich van gelijke praktijken bedienden. Nog opmerkelijker is, dat – uit opportunisme ? – veel Noormannen en vikingen het christendom uiteindelijk rijkelijk omarmden. Uiteindelijk ging men op in de bevolking waaronder men zich – soms aanvankelijk met geweld – gemengd had.

Kijk ook eens op mijn website om de ‘zachte’ en ‘kunstzinnige’ kant van de Noormannen en vikingen in hun gebruiks- maar vooral siervoorwerpen te aanschouwen : http://www.travellingnorth.nlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!