Tag: Spanje (page 1 of 2)

Koning Filips II – Vandaag in

Vandaag in 1556 bestijgt Filips II de troon van Spanje, en daarmee ook de troon van Nederland. Zijn rijk zal tijdens zijn regeerperiode echter behoorlijk verkleinen.

Het was Filips II die de Tachtigjarige Oorlog met Nederland begon, en wiens Armada streed tegen Elizabeth I van Engeland. Hier zijn enkele bijzondere, en interessante wapenfeiten van de Spaanse koningstelg.

  1. Op dat moment dat Filips II koning van Spanje werd was hij al een jaar Heer der Nederlanden, een titel waar zijn vader eerder afstand van had gedaan in de hoop de opstandige Nederlanden tevreden te stemmen.
  2. De bijnaam van Filips wordt al snel “De Voorzichtige“. De koning was zo bang dat hij al zijn eventuele misstappen zou moeten verantwoorden aan God, dat hij lang onderzoek deed en diep nadacht over elke beslissing die hij moest nemen. Het zorgde voor een zeer trage besluitvorming binnen zijn rijk.
  3. Filips II wantrouwde iedereen om hem heen, en schuwde geen  harde maatregelen om zichzelf en zijn rijk te beschermen. Dat bewees zich in de moord op voormalig minister Juan de Escobedo, die op bevel van de koning was uitgevoerd.
  4. Prins Don Carlos had zo’n enorme hekel aan zijn vader dat hij zich aansloot bij de opstand in Nederland en Duitsland, wat ervoor zorgde dat zijn vader hem uiteindelijk liet arresteren. De prins overleed in gevangenschap, onder mysterieuze omstandigheden.
  5. Gehaat in Nederland, maar geliefd in Spanje. Filips II stak veel moeite (en geld) in de kunsten en architectuur, waardoor de Spaanse Gouden Eeuw van de grond kwam en Europese kunstenaars enige tijd hun blik naar Spanje wendde om daar stijlen en technieken te ontwikkelen.
  6. Als koning zag Filips het als zijn plicht de wereld te “bevrijden” van de reformatie, en dus was de Britse koningin Elizabeth I een doorn in het oog. De koning stuurde zijn vloot, de onoverwinnelijke Armada, naar Engeland om het in te nemen. Wat Filips niet verwacht had, was dat Elizabeth en haar leger de helft van zijn schepen tot zinken zou brengen in  één slag.
  7. Filips II was een diepgelovig man, maar als koning lag hij constant overhoop met de paus. Elke paus die aantrad tijdens de regeerperiode van de Spaanse koning kreeg ruzie met hem, wat soms kwam door een botsing tussen persoonlijkheden, en soms omdat Rome gematigder was tegen protestanten dan Filips.
  8. Filips verloor tijdens zijn regeerperiode een flink stuk van zijn rijk, waaronder Nederland en Duitsland, maar won ook veel slagen. Zo was het onder zijn leiding dat het Ottomaanse Rijk de eerste grote nederlaag werd toegebracht, waarmee de groei van het sultanaat een halt werd toegeroepen.

Laatste Inca-koning veroordeeld – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1533 werd keizer Atahualpa ter dood veroordeeld door de Spanjaard Pizarro. Daarmee kwam het Inca-rijk tot een einde.

Atahualpa was de 13de keizer van het Inca-rijk, nadat hij  zijn halfbroer Huascar had overwonnen om zo de kroon voor zichzelf op te eisen. De nieuwe keizer was echter geen lange termijn gegund, gezien kort na de troonsbestijging de Spaanse conquistador Pizarro opnieuw in Zuid-Amerika aankwam.

Aanklacht
Spanje was al enige jaren bezig om Zuid-Amerika te ontdekken en in te lijven onder het gezag van de Spaanse koningen. Toen Pizarro aankwam in Peru, op zoek naar de rijkdom waar de mythes hem over vertelden, had de Spanjaard Cortes het rijk van de Azteken al op de knieën geworpen en grote ladingen rijkdommen naar Spanje teruggebracht. Het idee nog zo’n rijk te overwinnen stond de Spaanse keizer Karel V wel aan en Pizarro kreeg toestemming om soldaten mee te nemen voor deze reis.

Toen Pizarro aankwam was Atahualpa pas net aan de macht over het gehele Inca-rijk, en moest de keizer zelfs nog naar Cuzco reizen om daar op de troon plaats te nemen. Pizarro eiste dat de keizer zich zou laten bekeren tot het christendom en Karel V zou erkennen als koning van het Inca-rijk. Atahualpa weigerde en was niet onder de indruk van Pizarro, die slechts 180 soldaten bij zich had terwijl de Inca-keizer een leger had van ruim 30.000 man. Dit bleek echter een grote fout want Pizarro wist Atahualpa in een hinderlaag te lokken waarop hij de Inca-keizer liet arresteren. De aanklacht: het organiseren van een samenzwering om de Spaanse overheid omver te werpen. Een vreemde aanklacht, gezien Atahualpa gevangen werd genomen in zijn eigen rijk waar de Spanjaarden slechts enkele minuten daarvoor de macht hadden opgeëist.

Mummie
In ruil voor zijn vrijheid bood Atahualpa de Spanjaarden een enorme hoeveelheid goud en rijkdommen aan, wat Pizarro gretig aannam om de gevallen keizer daarna te verraden. Hij liet hem op 29 augustus 1533 alsnog berechten maar stelde dat de (voormalig) Inca-keizer zelf zijn doodsvonnis mocht kiezen. Als hij zich ter plekke zou bekeren tot het christendom zou hij worden gewurgd. Zo niet, dan werd hij op de brandstapel gezet. Atahualpa koos de eerste optie, in de hoop dat zijn lichaam dan wel nog volgens Inca-tradities kon worden gemummificeerd. De bronnen vertellen ons echter dat zijn lichaam door de Spanjaarden is begraven en het is onbekend of de Inca’s de kans hebben gekregen hun voormalig keizer te mummificeren (iets waar de Spanjaarden erg op tegen waren).

Schat
Met Atahualpa’s dood kwam het Inca-rijk na 300 jaar ten einde. Cuzco werd in november 1533 zonder enig verzet ingenomen door de Spanjaarden waarop Pizarro zichzelf benoemde tot gouverneur. Hij besloot daarop dat alle schatten van de Inca’s hem toekwamen, en niet Spanje of zijn medesoldaten. De grote schat van Cuzco, een stad vol tempels, is echter nooit gevonden. Terwijl Atahualpa bezig was zijn losprijs bij elkaar te krijgen, hebben priesters deze schatten mogelijk de stad uit gesmokkeld en verborgen. Ze zijn tot op heden niet gevonden.

Eerste tabak in Europa – Vandaag in

Wikipedia: Sjschen

Wikipedia: Sjschen

Vandaag in 1558 werd tabak geïntroduceerd op de Europese markten. De Spaanse arts Franscisco Fernandes was hier verantwoordelijk voor, nadat hij de plant meenam van Mexico naar Spanje.

Fernandes was niet de eerste die in aanraking kwam met tabak. In 1492 was Columbus de eerste die de plant noteerde in diens logboek. De indianen waarmee de beroemde ontdekkingsreiziger in contact kwam, rookten het. Maar Fernandes was wel de eerste die tabak mee nam naar Europa, om ook hier gerookt te worden.

Wondermiddel
Tabak zou een wonder-geneesmiddel zijn voor pijnen, chronische ziektes en simpele griepjes. Het zou zelfs krankzinnigheid genezen! Goddelijke krachten werd het kruid toegewezen, dat is nu wel anders. De Franse koningin Catherine de’ Medici claimde dat de plant als enige kruid haar hoofdpijnen wist te genezen en vernoemde het naar de man die het haar gebracht had: Jean Nicot. En zo kreeg de plant de naam Nicotiana (nu bekend als nicotine, het verslavende goedje in moderne sigaretten). En ze was niet de enige. Ook de auteur Sir Walter Raleigh dichtte tabak de meest wonderlijke gaven toe.

Ziekten
Roken was niet alleen ‘gezond’, maar werd ook al snel de mode in Europa. Nu weten we wel beter over de gezondheid van tabak, hoewel het inderdaad in staat is om (stress)hoofdpijn te doen verminderen. Daarentegen kan het ook kankerverwekkend zijn, en zorgen voor hart- en vaatziekten. Tot zo ver een wondermiddel dus.

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!