Tag: Rome (page 2 of 4)

Sterfdag keizer Augustus – Vandaag in

NaamloosVandaag in het jaar 14 stierf de beroemde keizer Augustus. De princeps van Rome, en de eerste keizer van het Romeinse Rijk had toen 45 jaar over het rijk dat hij had grootgebracht geregeerd.

Keizer Augustus werd geboren als Gaius Octavius, geadopteerde zoon (maar in werkelijkheid de neef) van Julius Caesar. Na de moord op de dictator, werd Octavius aangewezen als diens opvolger, een functie die hem in de eerste instantie niet gegund leek door de Senaat. Octavius was echter een stuk slimmer en gehaaider dan men dacht en ondanks zijn jonge leeftijd wist hij al snel belangrijke vrienden, belangrijke vijanden, en hoge functies te bemachtigen.

Marcus Antonius
Een van zijn grootste tegenstanders was Marcus Antonius, die erop uit was de moordenaars van Caesar te wreken. Ook Octavius was hierop uit maar speelde dit op een andere manier uit. Uiteindelijk botsten Antonius en hij toen de eerste Egypte als diens eigen rijk uitriep. Egypte was van enorm belang voor Rome, vanwege de jaarlijkse graanleveringen. Zonder deze ‘belasting’ zou de bevolking van Rome verhongeren. Marcus Antionus was getrouwd met de zus van Octavianus maar verliet haar voor farao Cleopatra. Het was oorlog…

In 31 voor Christus vond de Slag om Actium plaats. Octavianus en zijn generaal Agrippa waren jong, maar goede strategen. Uiteindelijk versloegen ze Antonius en Cleopatra, waarna het stel zelfmoord pleegde. Opnieuw werd Egypte bij het Romeinse Rijk ingelijfd. In 19 voor Christus had Octavianus zo’n stabiliteit in het rijk gebracht, zoveel grondgebied veroverd en voor zo’n welvaart gezorgd, dat de Senaat hem Imperium Maius schonk. Hij was nu keizer, en alleenheerser.

Nooit dictator
Maar zoals gezegd was Octavianus, nu Augustus, gehaaid. Zijn oom Caesar was vermoord door diens functie als dictator, dus speelde de keizer het spel uit alsof hij geen dictator wilde zijn en de Senaat de macht liet behouden. Hij noemde zichzelf nooit keizer, of dictator, maar koos het woord princeps (eerste burger) om zich hiermee gelijk te stellen aan het volk dat hij diende. Maar ondanks dit toneelspel, kon de Senaat niets doen zonder Augustus’ toestemming. Daarom werd hij in 2 voor Christus ook nog Pater Patriae verklaard, vader van het land.

Augustus stierf uiteindelijk een natuurlijke dood, ook al wordt er gespeculeerd dat hij vergiftigd is door zijn laatste vrouw. Hij had één dochter, Julia Caesaris Major. Zijn laatste woorden zouden geweest zijn: “Ik trof Rome aan als een stad van klei, en ik liet haar achter in marmer.” Ook hier bestaat speculatie over. Zijn geadopteerde zoon, tevens stiefzoon, tevens schoonzoon Tiberius volgde hem op als keizer. Zijn as werd na crematie begraven in een mausoleum, waarvan de resten nog altijd te bezichtigen zijn. Augustus liet een enorm wereldrijk achter, groter dan welk rijk ervoor en zeer welvarend. Hij werd na zijn dood tot godheid verklaard.

Jeruzalem ingenomen – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1099 verovert de Eerste Kruistocht de stad Jeruzalem. Hij wordt geplunderd, verwoest en vele mensen worden vermoord.

De Eerste Kruistocht was begonnen vanwege toenemende vervolging van de christenen in de stad Jeruzalem, die onder islamistisch bewind stond. Vanwege deze toenemende druk, vroeg de Byzantijnse keizer Alexius Comenus om hulp vanuit het westen, en vooral om hulp van Rome. In 1095 stelde paus Urbanus II dat het genoeg was geweest en riep hij in het westen de christenen op om te strijden tegen de islamieten.

Boeren
Hoewel dit heel heldhaftig en stoer klinkt, bestond het grootste gedeelte van degenen die reageerden grotendeels uit ongedisciplineerde boeren en gelukszoekers. Slechts een paar echte ridders verbonden zich aan de kruistocht. In 1096 kwam het door de paus opgerichte leger, de kruisvaarders, in beweging. 4.000 ruiters en 25.000 voetsoldaten. Ze werden geleidt door de ridders Raymond van Toulouse, Godfried van Bouillon, Robert van Vlaanderen, en Bohemond van Tarante. Het kostte het leger een jaar om de grens van het Byzantijnse Rijk in Azië te bereiken.

Successen
Vanaf dat moment begon een lange periode van strijd, waarin het ‘Heilige Leger’ successen boekte bij onder andere Dorylaeum en Antiochië. Deze opmars duurde zes maanden en werd aanzienlijk makkelijker gemaakt door verraders aan de Turkse kant van de strijd, die verschillende stadspoorten voor de kruisvaarders openden. Bij de verovering van Antiochië kwamen duizenden soldaten en stadsbewoners om het leven.

Maar dat hield de ridders niet tegen verder te trekken. Door de heftige strijd om Antiochië vertrokken uiteindelijk slechts 1.200 ruiters, 12.000 voetsoldaten en de 4 leidinggevende ridders, naar Jeruzalem. Op 7 juni 1099 kwamen ze daar aan, en begon de belegering van de stad.

Afgeslacht
Omdat het leger te klein was om de stad van alle kanten aan te vallen, werd besloten alleen de noord- en zuidkant aan te vallen. Daarvoor werden enorme aanvalstorens gebouwd. Op 14 juli drongen de eerste soldaten de muren binnen vanwaar het steeds meer lukte om de bescherming van de stad uit te schakelen. Op 15 juli was de stad in handen van het christelijke leger, toen de St Stephanuspoort werd geopend. Tienduizenden mensen, van soldaten tot gewone burgers, werden in koele bloeden afgeslacht. Geen islamiet of jood in de stad bleef in leven. De leiders van de kruistocht verdeelden daarna de stad en het omliggende gebied onder elkaar om het te regeren.

Het ‘koninkrijk Jeruzalem’ bleef lange tijd staan, tot het in 1187 in handen viel van de Turkse generaal Saladin. Het is, ondanks vele andere kruistochten en zelfs een kinderkruistocht, nooit meer veroverd door de christenen.

De enige en echte Romeinse keizer: Augustus

Rome was ooit de hoofdstad van het grootste rijk dat de mensheid heeft gekend. Het Romeinse Rijk kende zijn absolute hoogtepunt onder zijn eerste keizer: Gaius Octavius. Of ook wel bekend als Caesar Augustus. John Williams legde deze wonderlijke man vast op papier.

9200000026176117[1]Augustus en diens Romeinse Rijk, met zijn grote machtige legers en enorme grondgebied, spreken haast tot de verbeelding. Hoewel er veel bekend is over de geroemde Eerste Burger van Rome, is hij tegelijk nog altijd het onderwerp van veel onderzoek. Want eigenlijk weet niemand wie Augustus was. John Williams schreef in 1972 een roman die niet alleen erg dicht bij de realiteit blijft, maar die ook nog eens enorm meeslepend is.

Cliché’s
Waar de meeste boeken over Rome’s eerste keizer saai en langdradig zijn, met veel onderzoeken en verwijzingen erin, of vervallen in cliché’s, weet Williams vanaf de eerste pagina de lezer te grijpen. Geen saaie kost, maar een levendige roman die een kijkje geeft in het hoofd van wat ooit de ‘heerser van de wereld’ was. Maar daarnaast was Augustus, of eerder Octavius, ook gewoon een man en een vader. Een zoon en een broer. Zelfs opa voor enkele jaren. En hij liet de wereld een stad van marmer achter, die hij als een stad van klei had aangetroffen.

Williams schrijft het allemaal op in de vorm van brieven, verslagen en dagboeken. Een vorm die niet altijd even leesbaar of begrijpbaar is, maar hier is de chronologie duidelijk, de personages ook. Terwijl geschiedenis niet altijd een makkelijk onderwerp is om over te schrijven. Dit is echter een prachtig eerbetoon aan Caesar Augustus en voor elke geschiedenisliefhebber een must om te lezen! Houd je echter niet van geschiedenis? Dan kun je de roman beter laten liggen, want het gaat natuurlijk wel heel erg over het Romeinse Rijk van Augustus. Verwacht geen tranentrekkers of sappige liefdesverhalen. Schandalen genoeg in Rome maar gezien Williams vrij dicht bij de feiten blijft worden deze slechts gesuggereerd en niet tot in vurige details uitgewerkt. Toch maakt dat het niet minder intrigerend, en blijft het spel van macht voelbaar.

Augustus
Een tijdloos verhaal over vriendschap, loyaliteit en de mechanismen van de macht.

In zijn derde grote roman, winnaar van de National Book Award, vertelt John Williams het verhaal van de stichter van het Romeinse rijk, wiens grootsheid even legendarisch was als zijn grenzeloze ambitie: Augustus. Vanaf de moord op zijn oom Julius Caesar tot aan de laatste dagen van het keizerrijk volgen we Augustus op zijn tocht over het glibberige pad van de macht: niemand is te vertrouwen, de senaat wordt beheerst door eigenbelang en allianties zijn even snel gevormd als gebroken.

Augustus is een meerstemmige roman: via de gefingeerde brieven, dagboekaantekeningen, memoires en reisverslagen van historische figuren als Marcus Antonius, de dichter Cicero en Augustus’ dochter Julia, maar ook van een eenvoudige soldaat in de legers van de keizer, verrijst het levensechte beeld van een man die ervan droomt het corrupte Rome te bevrijden van het wispelturige juk van megalomane warhoofden en roofzuchtige rijken.

John Williams. Augustus / Lebowski / 9789048820603

« Older posts Newer posts »

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!