Tag: Rome (page 1 of 4)

Zondag – Vandaag in

Vandaag in 321 werd zondag voor het eerst een ‘rust dag’, toen keizer Constantijn I dat zo besloot voor al zijn onderdanen.

Zondag als rustdag, het komt vreemd over op de bewoners van grote steden, maar jarenlang is het in heel Nederland (en ook andere grote gedeeltes van de wereld) heel gewoon geweest. Deze verplichte rustdag werd gebruikt voor geloofsbelijdenis, en het (rustige) gezinsleven. Voor christenen is de zondag een rustdag, ook al zijn de meningen hierover verdeeld, gedeeltelijk vanwege het besluit van de Romeinse keizer Constantijn I.

Zon-dag
Keizer Constantijn I van Rome was de eerste Romeinse keizer die zich had laten bekeren tot het christendom. Hoewel het bediscussieerd wordt of hij ook echt een praktiserend christen was, gebruikte hij zijn geloof wel om vele veranderingen in zijn rijk door te voeren.

Een van die veranderingen was het invoeren van een wekelijkse rustdag voor al zijn inwoners, ongeacht welk geloof ze aanhingen. Constantijn stond zijn onderdanen toe hun eigen geloof te kiezen, maar was zelf voorstander van het christendom en probeerde anderen hier ook van te overtuigen. Dat de universele rustdag zonder problemen werd gerespecteerd, kwam door opnieuw door de keizer. Hij verbood marktlui te handelen op zondag, een wet stelde dat de administratieve kantoren dicht waren, en uiteindelijk stond hij ook toe dat soldaten niet hoefden te trainen of werken op zon-dag.
De enige uitzondering die Constantijn’s wet toeliet was er eentje die ook was geschoold op het christendom. Kantoren die zich bezig hielden met het vrijpleiten en -kopen van slaven mochten open blijven op zondag, omdat dit een daad van liefdadigheid was.

De Dag van de Zon, zoals Constantijn de rustdag noemde, was niet bij toeval gekozen. De christelijke en joodse inwoners van het rijk hielden op zaterdag al een dag van geloofsbelijdenis, en ook voor de aanhangers van polytheïstische geloven was de ‘dag van de zon’ speciaal. Deze dag was een dag waarop mensen hun loon kregen, hiervoor moesten ze hun werkgever bedanken waarna ze naar familie en vrienden gingen om de betaaldag te vieren. Constantijn maakte gebruik van dit bestaande gevoel van dank, feest, en rust zodat het voor zijn onderdanen makkelijker was om met de ‘nieuwe dag’ om te leren gaan, en verschoof daarmee de joodse sabbat. Uiteindelijk zou zijn beslissing eeuwen later nog steeds effect hebben.

Anno 2017
In Nederland is het inmiddels heel gewoon dat je op zondag boodschappen kan doen, naar de film kan, of even kan gaan winkelen. Toch is de wet die dat in theorie nog kon voorkomen anno 2017 nog altijd van kracht. De Zondagswet is nog altijd niet opgeheven, en stelt daardoor dat het nog steeds strafbaar is om op zondag in de buurt van kerken evenementen te organiseren, en is een speciale vergunning nodig om voor 13.00 open te gaan als winkel. Meerdere politieke partijen willen dat deze wet wordt aangepast, of zelfs opgeheven. Ondanks dit besluit gebruiken veel mensen zondag nog altijd als een rustdag, in combinatie met geloof of niet.

Grote brand van Rome – Vandaag in

NaamloosVandaag in 64 begint de grote brand van Rome. Keizer Nero ziet bijna zijn hele stad in vlammen opgaan.

In 64 was Rome een chaotische, volgebouwde stad met nauwe straatjes en veel houten huizen. Dergelijke wijken vormen wel vaker brandhaarden, die over kunnen slaan op de gehele stad. Zo ook in Rome, de stad van keizer Nero, waar brand uitbreekt in één van de armere wijken van de stad. Wind, de droge houten huizen, en nauwe straten doen de rest en al snel slaat het vuur over naar andere delen van de stad.
Het kost de Romeinen uiteindelijk zes dagen om het vuur te blussen, waarna blijkt dat twee derde van de stad in de as ligt. In drie stadsdistricten staat geen enkel gebouw meer overeind, honderden mensen zijn omgekomen in de vlammen en duizenden zijn dakloos. Ook het beroemde Circus Maximus, waar de populaire wagenrennen plaatsvinden, valt prooi aan de verwoestende vlammen.

Na de brand ontstaan al snel geruchten dat keizer Nero zelf verantwoordelijk was voor de ravage. Geschiedschrijver Cassius Dio beweert dat de keizer vanaf zijn paleis naar de brand stond te kijken, terwijl hij op de lier speelde. Bronnen uit dezelfde tijd stellen echter dat de keizer op 18 juni in Antium was, en dat de brand simpelweg een ongeluk was. Nero zelf beschuldigde de christenen van het aansteken van de brand, en liet hen daarop met harde hand vervolgen.

Herbouwen
Voor Nero kwam de brand eigenlijk heel erg goed uit. Rome was een chaotische stad, vol met smalle en doodlopende straten en slecht gebouwde huizen. Nero gebruikte de brand om zijn eigen architectonische plannen op de stad los te laten. Nieuwe straten moesten breed en recht  zijn zodat de brandweer makkelijk door de stad kon, houten huizen werden verboden, geen gebouw mocht hoger zijn dan 21 meter. En vooral: er was een duidelijk, ordelijk stratenplan. Voor zichzelf liet de keizer een enorm paleis bouwen, wat ervoor zorgde dat hij nog minder populair werd met als gevolg dat steeds meer mensen dacht dat Nero werkelijk achter de brand zat.

Julius Caesar vermoord – Vandaag in

NaamloosVandaag in 44 v. Ch. wordt de beroemde Romeinse generaal Julius Caesar vermoord. In Asterix&Obelix had hij een beter einde.

Hoewel Caesar in de strip misschien wordt afgeschilderd als een redelijke man, die zijn beslissingen vaak aan anderen overlaat, was dat in de werkelijkheid niet zo. Julius Caesar was een politicus en vooral een krijgsheer die vele oorlogen won en daardoor populair was in Rome. Dat was in die tijd een republikeinse staat, met senatoren en een democratie. Caesar’s succesvolle veldtochten zorgden er echter niet alleen voor dat de Romeinse Republiek steeds groter werd, hij kreeg er ook steeds meer macht door en hij begon die macht te gebruiken door wetten in te voeren. Hij negeerde daarbij vaak andere senatoren die eigenlijk tegen de wetten van Caesar waren.

Uiteindelijk was Caesar zijn tegenstanders zat en liet hij zich tot Dictator Perpetuus, heerser voor het leven, kronen. Hierdoor zou hij kunnen worden gezien als de eerste Romeinse keizer, maar hij wordt eerder gezien als dictator. De Romeinse Senatoren en hooggeplaatste families waren niet blij met Caesar als dictator, gezien hij hun privileges aan banden legde, en al snel begon de onrust in het rijk.

“Et tu Brute?”
Caesar merkt in verhouding weinig van de onrust, want de generaal verkiest zijn troepen boven het leven in Rome. Hij is vooral in Gallië te vinden tijdens zijn regeerperiode, waar hij vecht tegen opstandige stammen. Als Caesar niet in Rome is, heeft een groep soldaten de leiding over het Rijk. Deze soldaten zijn door Caesar persoonlijk aangesteld, maar daardoor staan ‘gewone mensen’ ineens boven de adellijke Senatoren. De Senatoren zijn daar niet van gediend en het is Cassius Longinus die daar handig gebruik van maakt door olie op het vuur te gooien. Gezien de dictator altijd weg is hebben Longinus en zijn mede-Senatoren alle tijd om Caesar’s ondergang te plannen.
Als Julius Caesar op 15 mei 44 v. Ch. de Senaat binnenloopt wordt hij binnen enkele seconden omsingeld door bewapende senatoren. Servilius Casca is de eerste die toesteekt, gevolgd door alle anderen. Zelfs Marcus Brutus, die lange tijd door Caesar als mogelijke opvolger werd gezien, doet mee aan de slachtpartij. Caesar’s woorden “Et tu Brute?”, de woorden die de dictator tegen zijn mogelijke opvolger zegt worden wereldberoemd.

Keizer Augustus
Caesar werd uiteindelijk opgevolgd door Caesar’s geadopteerde zoon Octavianus. Octavianus was ook degene die de legers van Marcus Brutus en Cassius Longinus versloeg, wat de twee ertoe dreef zelfmoord te plegen. Na de overwinningen op zijn tegenstanders laat Octavianus zich kronen tot Augustus, de eerste keizer van Rome.

Cicero
Hoewel hij niets met de moord te maken had, werd de dood van Julius Caesar ook het einde van Cicero. De voormalig senator wilde niets met de moord te maken hebben, maar keurde deze ook niet af. Cicero was zijn leven lang een fel tegenstander van Caesar geweest.

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!