Tag: oorlog (page 1 of 2)

De Grote Emoe oorlog – Vandaag In

Vandaag in 1932 eindigde de Grote Emoe oorlog. Dit was een strijd tussen het Australische leger en… een groep vogels. De emoe’s wonnen.

Hoewel Australië in 1901 onafhankelijk was geworden van Groot-Britannië, was het land als onderdeel van de Gemenebest wel betrokken bij de oorlog. Vele Australische soldaten vertrokken naar Europa om samen met de Britse troepen te strijden, en vele kwamen er ook weer terug. Als dank voor hun dienst kregen al deze soldaten een stuk land toegewezen waar ze als boer door de depressie heen konden komen. Er was echter één probleem: veel van deze boerderijen lagen op de vaste migratie-route van de Australische emoe populatie.

Continue reading

Nederland versus België – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1831 begint de Tiendaagse Veldtocht. Onder het bevel van koning Willem I valt Nederland België binnen.

De Tiendaagse Veldtocht is een beetje een vreemd fenomeen. In 1830 was België in opstand gekomen tegen Nederland en in 1831 werd het land een aparte staat. Deze afscheiding was erkend door de machtigste landen van de wereld, en er was zelfs een nieuwe Belgische koning gekroond. Waar kwam dan die oorlogsdrang van Nederland vandaan?

Oorlog
Het antwoord ligt mogelijk in de trots van Willem I van Nederland. Het koninkrijk der Verenigde Nederlanden is immers zijn uitvinding, en 15 jaar lang heeft hij dat stand proberen te doen houden. Dat ideaal mislukt echter omdat de Belgen niet pikken dat Nederland de dienst uitmaakt in hun land, en ze komen in opstand. Willem I geeft uiteindelijk toe, op voorwaarde dat de oude grenzen werden gebruikt bij de verdeling. Dat wil België echter niet, en onder druk van Engeland krijgt België ook de gebieden Zeeuws-Vlaanderen, Limburg, en Luxemburg toegekend. Willem I kan dat niet verkroppen en als Leopold I van België zich op 21 juli 1831 laat kronen tot koning, dreigt hij met oorlog.

Niemand neemt de oorlogsdreiging serieus, en de aanval op 2 augustus 1831 komt dan ook als een totale verrassing. De Nederlandse troepen buiten dat voordeel snel uit terwijl ze tien dagen lang intensief, op verschillende fronten vechten tegen de Belgen. De Nederlandse troepen winnen elke slag en rukken in rap tempo op, op Belgisch grondgebied. Op 12 augustus lijkt het jonge koninkrijk verloren, maar enkele dagen daarvoor heeft de Belgische overheid al een plan in werking gesteld dat hen uiteindelijk redt: ze hebben de Fransen om hulp gevraagd.

Steun
Op 12 augustus krijgt kroonprins Willem van Oranje (later koning Willem II) te horen dat er 70.000 Franse soldaten onderweg zijn naar België. Van zo’n troepenmacht kan hij onmogelijk winnen zonder hulp van Pruisen. Maar Pruisen wil Nederland enkel helpen als Rusland hen daarin steunt, en Rusland weigert die steun te geven.  De kroonprins, leider van het Nederlandse leger, beseft daarop dat hij onmogelijk kan winnen en met Engeland als tussenpersoon laat hij per direct een wapenstilstand afkondigen.

Het duurt nog tot 20 augustus tot alle Nederlandse troepen vertrokken zijn. Nederland krijgt Zeeuws-Vlaanderen en een gedeelte van Limburg terug. Ook houdt het Luxemburg en Maastricht in de hand door er soldaten te laten stationeren. Zelfs Antwerpen blijft op die manier nog een heel jaar in Nederlandse handen.

Magna Carta – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1215 wordt de Magna Carta getekend. Het is de eerste keer dat de macht van een koning wordt ingeperkt op gronden die later het begin van de moderne democratie zouden zijn.

De Engelse koning John (in het Nederlands Jan zonder Land) heeft er in 1215 een behoorlijke bende van gemaakt. Hij heeft de oorlog met Frankrijk verloren, waardoor Normandië niet langer Engels grondgebied is. Die oorlog heeft behalve veel levens, ook erg veel geld gekost. Geld dat de koning vergaarde door extreem hoge belastingen te eisen, en door het bezit van kerken te verkopen. Hierdoor heeft John zich niet alleen onpopulair gemaakt bij het gewone volk, ook de paus en de lokale edelen zijn de koning zat.

Het is de aartsbisschop van Canterbury die er genoeg van heeft. Hij roept de edelen bij elkaar om de koning te dwingen zich niet langer met de kerk, en het grondgebied van de lagere adel te bemoeien. Om dat voor elkaar te krijgen moet een document worden opgesteld dat koning John moet tekenen. Koningen hebben namelijk eerder beloftes gedaan, maar die vaak genoeg gebroken. Met een officieel document hopen de edelen dat die beloftes niet langer gebroken kunnen worden.
Gezien de kerk en edelen met een grotere macht zijn dan de onpopulaire koning, en op 15 juni 1215 tekent John het document dat wij kennen als de Magna Carta in Runnymede. Het document bindt hem aan de belofte dat hij niet langer iets te zeggen heeft over de kerk en diens bezittingen, en dat hij de lokale wetten van baronnen en graafschappen moet respecteren. Ook mocht hij niet zomaar meer wetten veranderen of belastingen bepalen, dit moest nu worden gedaan in overleg met raadsleden. Interessant is ook clausule 39, waarin stond dat men niet zomaar meer bestraft mocht worden tenzij diegene daartoe was veroordeeld door een eerlijk vonnis.

Mislukking
Hoewel eerlijke rechtsgang en een parlement in het heden de basis zijn van de meeste landen, was de Magna Carta in de eerste instantie een mislukking. Koning John negeerde het document vrijwel meteen weer en probeerde de opstandige edelen en kerk zwaar te onderdrukken, wat leidde tot een burgeroorlog in Engeland. In 1216 nam John’s zoon, koning Henry III, de Magna Carta echter wel weer aan. Hoewel hij pas in 1225 officieel als wet in werd gevoerd, door dezelfde Henry III.

 

Datum
Er is enige discussie gaande over de datum waarop de Magna Carta zou zijn getekend. Eigenlijk duurde het onderhandelen met de koning meerdere dagen, en daarvoor waren de edelen al veel langer bezig met het opstellen van het document en het onderhandelen met elkaar. Maar gezien 15 juni, van het 17de regeringsjaar van koning John, als zodanig op de originelen van het document staan wordt 15 juni als de ‘geboortedag’ van de Magna Carta gezien.

Er bestaan nog vier kopieën van de Magna Carta, waarin deze datum te zien is. Twee daarvan liggen in het British Museum.

Robin Hood
Jan zonder Land, in het Engels John, was ook de koning uit de legende van Robin Hood. Dit verhaal maakt de onvrede van het gewone volk over hun koning maar al te duidelijk, net als in de Disney film die er over Robin Hood gemaakt werd.

 

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!