Tag: mythe (page 1 of 2)

Beam me up? – Vandaag in

Vandaag in 1593 zou er iemand voor het eerst geteleporteerd zijn. Het verhaal van Gil Perez werd zelfs in 1593 nauwelijks geloofd.

Teleportatie, het reizen van plek A naar plek B door de atomen in slechts enkele seconden te verplaatsen, is iets dat spreekt tot de verbeelding. Een fenomeen dat wereldberoemd werd door de tv-serie Star Trek en dat wetenschappers proberen naar de werkelijke wereld te brengen. Toch was de hit tv-serie bij lange na niet de eerste die het idee van teleportatie gebruikte voor een verhaal, de eerste bron die het heeft over deze manier van “reizen” is de mythe van Gil Perez. De soldaat zou op 24 oktober 1593 wakker zijn geworden in Manila, en in de middag was hij in Mexico Stad.

Continue reading

Hoe mythes zich vormen

Het begon met een naam, het vervolgde met een zoektocht, het eindigde met een mooi verhaal. Het mooie verhaal bleek niet waar, maar toch bleef het hangen. Het kreeg een eigen leven, een mythe was geboren.

Mythes, verhalen met een historische achtergrond die een eigen leven zijn gaan leiden. Ze bestaan in vele vormen, en alle volkeren hebben mythes, hebben verhalen, hebben legendes die van generatie op generatie worden overgedragen. Sommigen dienen een doel, zoals het onderwijzen in geschiedenis en het uitleggen van natuurlijke fenomenen. Anderen zijn totale onzin, en worden soms zelfs gebruikt voor kwade doeleinden. Punt is dat we vroeg of laat allemaal met mythevorming te maken hebben.

Continue reading

Rome gesticht – Vandaag in

NaamloosVandaag in 753 v. Ch. werd de stad Rome gesticht, volgens de mythe dan. Romulus en Remus bouwden de stad op de plek waar de waren gezoogd door een wolvin.

De mythe van Romulus en Remus is onder andere vastgelegd in de Aeneis. Vergilius schreef het verhaal van de Trojaanse Aeneas die vluchtte uit een brandend Troje om een nieuwe stad te stichten voor zijn volk. Hij was volgens legendes de voorvader van Romulus en Remus. De jongens zelf waren godenzonen. Hun moeder was de prinses Rhea Silvia, maar hun vader was de oorlogsgod Mars. De oom van Rhea, koning Amulius, wilde echter niet dat zijn nichtje kinderen kreeg die zijn macht zouden kunnen overnemen en daarom wilde hij de kinderen verdrinken in de rivier de Tiber. Ze dreven echter weg en spoelden aan op de berg die nu Palatijn heet. Hier werden ze gezoogd door een wolvin die hun gehuil hoorde. De herder Faustulus bracht de tweeling verder op. Opvallend is dat de wolf, één van de dieren van de god Mars is.

Strijd
Je bent een zoon van een oorlogsgod, of je bent het niet. Romulus en Remus groeiden op tot gespierde, krijgslustige mannen. Ze leiden de lokale herders om wraak te nemen op Amulius en zetten hun grootvader Numitor terug op de troon. De broers waren echter ook strijdlustig naar elkaar… Beiden wilden een stad stichten maar toen Romulus een muur rond de Palatijn bouwde, sprong Remus daar overheen. Romulus werd daardoor zo kwaad dat hij zijn eigen broer vermoordde. Of de jonge krijger er veel om gerauwd heeft, is in geen enkele bron duidelijk vermeld…

Storm
Romulus regeerde Rome voor veertig jaar, waarna hij tijdens een storm verdween. Er zijn mythes die zeggen dat hij werd opgetild door de goden om zich bij hen aan te sluiten. Romulus mocht dan verdwenen zijn, Rome was dat niet. Julius Caesar en Augustus claimden nazaten te zijn van Romulus, en dit staat ook zo genoteerd in de Aeneis. Archeologische vondsten stellen dat de eerste nederzettingen op de heuvels van Rome dateren uit 1000 v. Ch., wat betekent dat Rome al veel eerder zou hebben bestaan. Maar mythes staan niet bekend om hun duidelijke tijdlijnen. Wel is bekend dat Rome nog steeds bestaat, en het Romeinse Rijk ook bijna 1000 jaar heeft bestaan. Dus misschien zit er toch iets van oorlogsgod in de Romeinse grond.

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!