Tag: moord (page 1 of 2)

Leidse gifmengster veroordeeld – Vandaag in

Vandaag op 1885 wordt Maria Catharina Swanenburg, ook wel bekend als Goeie Mie en de Leidse Gifmengster, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ze vermoordde tientallen mensen met gif.

Ooit werd ze vermeld in het Guinness Book of World Records als degene die het meeste mensen vergiftigde, en mogelijk heeft Swanenburg nog veel meer doden op haar geweten dan waar ze voor veroordeeld is maar zekerheid daarover zal nooit komen.

Goeie Mie
Maria Catharina Swanenburg was van simpele komaf en leefde met haar familie en latere gezin in armoede. Haar man was smid en zelf verzorgde Maria zieken en ouderen, en paste ze op kinderen. Omdat ze altijd zo behulpzaam was en liefdevol was, werd ze door de Leidenaren al snel Goeie Mie genoemd. Niemand kende haar werkelijke bedoelingen…

Terwijl ze de zieken en ouderen zo liefdevol verzorgde, was Maria namelijk bezig om verzekeringen voor hen af te sluiten, degene die het geld kreeg bij overlijden: Maria zelf.
Waarom Maria de moorden pleegde is nooit duidelijk geworden, maar uiteindelijk vergiftigde de vrouw bijna iedereen met wie ze in contact leek te komen door arsenicum in hun pap of soep te roeren. Het gif kocht ze bij verfhandels, waar ze beweerde ongedierte in haar eigen huis te bestrijden.

Leidse gifmengster
Zo veranderde Goeie Mie langzaam in de Leidse gifmengster. Ze vergiftigde ruim 100 mensen, waarvan er zeker 27 stierven dankzij arsenicum. Vermoed werd dat Maria nog veel meer doden op haar geweten heeft maar dit is nooit bewezen.

Maria begon rond 1880 met het vergiftigen van haar slachtoffers, pas in 1883 liep ze tegen de lamp toen ze in één keer een heel gezin, en tegelijk haar vijfjarige buurmeisje vermoordde. Het buurmeisje had op haar sterfbed geweigerd de melk gemaakt door Maria te drinken waarna een kat het opdronk, het dier stierf niet lang daarna. Bij het gezin vond de lijkschouwer  de plotselinge dood ronduit verdacht en deed aangifte bij de politie. De enige link in het onderzoek was Maria Swanenburg, waarop de politie lichamen liet opgraven van andere gestorvenen waarmee de vrouw in contact was gekomen. Zo werd uiteindelijk bij 27 doden geconstateerd dat ze waren gestorven aan vergiftiging met arsenicum. De Leidse gifmengster gaf tijdens het verhoor de moord op het gezin toe.

Gevangenis
Op 1 mei 1885, anderhalf jaar na haar arrestatie, werd Maria (inmiddels door iedereen de Leidse gifmengster genoemd) veroordeeld tot levenslange opsluiting. Dit tot grote onvrede van het volk, dat de vrouw liever ter dood veroordeeld zag worden voor haar daden. Zelfs Swanenburg’s eigen advocaat stelde dat er “nooit een groter onmens in de beschuldigdenbank had gezeten”. De doodstraf was echter in 1870 afgeschaft, waardoor Maria’s leven werd gespaard. Na haar veroordeling scheidde haar man van haar en werd ze nog twee keer overgeplaatst.

Maria probeerde nog meerdere malen om gratie te krijgen, maar uiteindelijk stierf ze in 1915 in de vrouwengevangenis in Gorinchem, waar ze 28 jaar heeft ‘gewoond’.

Gerucht
Het gerucht gaat dat Maria in 1866 haar eerste twee slachtoffers maakte, namelijk twee van haar eigen kinderen. De bronnen spreken dit echter tegen, gezien er in 1866 cholera heerste in Leiden en de kinderen hoogstwaarschijnlijk daaraan zijn overleden.

Gandhi vermoord – Vandaag in

Vandaag in 1948 wordt Mahatma Gandhi vermoord. De man die pleitte voor geweldloos verzet komt zo op bloedige wijze aan zijn einde.

Mahatma Gandhi is wereldwijd bekend vanwege zijn filosofie over geweldloos protest, en zijn verzet tegen ongelijkheid en geweld. De filosofie van pacifisme en de afschuw van geweld was bij Gandhi met de paplepel ingegoten door zijn moeder, die het Jaïnisme aanhing. Dit geloof, dat principieel tegen geweld is, was één van de dingen waardoor Gandhi zich later liet inspireren, een andere bron van inspiratie was de tijd die de Indiër in Zuid-Afrika spendeerde.

Zuid-Afrika
Gandhi werkte een jaar in Durban, en woonde er langer. Het was niet ongebruikelijk voor Indiërs om als gastarbeider in Zuid-Afrika te werken, maar de wetten van de apartheid-regering waren zeer beperkend voor de Indiërs. Zo werd Gandhi ooit uit een trein gegooid omdat hij daar niet mee mocht reizen. Uit protest, en uit woede vanwege de ongelijke behandeling, besloot Gandhi te strijden voor de rechten van zijn landgenoten.

Zuid-Afrika werd op die manier Gandhi’s leerschool. In Natal organiseerde hij zijn eerste protestmarsen en deed hij voor de eerste keer een oproep tot ‘massale burgerlijke ongehoorzaamheid‘, middelen die hij uiteindelijk ook in India zou gebruiken.

India
In 1914 keerde Gandhi terug naar India, waar hij zijn leven wijdde aan spiritualiteit. Pas vanaf 1919 besloot Gandhi zich met politiek te gaan bemoeien, en als pacifist was zijn protestactie dan ook uit onvrede over de dienstplicht in India.

Toch was dit niet zijn beroemdste oproep, Gandhi kreeg voor het eerst internationale aandacht toen hij in 1922 werd opgepakt, nadat één van zijn oproepen tot verzet had geleid tot een golf van geweld en Gandhi daarop werd veroordeeld voor opruiing. Toen hij 2 jaar later werd vrijgelaten was hij populairder dan ooit, en in 1930 organiseerde hij een protestmars waar ruim 60.000 Indiërs aan meededen.
Een andere beroemde actie, is de hongerstaking die Gandhi in 1931 (in de gevangenis) hield als protest tegen de behandeling van de ‘onaanraakbaren‘, waarmee hij zijn naam ook verbond aan de strijd tegen het Indiase kaste-systeem.

Moord
Op 15 augustus 1947 hadden Gandhi’s vele acties voor het eerst een succes te pakken, toen India onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Dit ging echter niet zoals Gandhi had gewild. De onvrede en de afkeer tussen de hindoes en moslims in het land was zo groot, dat de Britten zich genoodzaakt zagen India in tweeën te splitsen: India en Pakistan. De woede onder de Indiërs over deze beslissing zorgde voor een bloederige strijd in Calcutta, iets wat Gandhi als een verschrikkelijke nederlaag ondervond.

Bovendien waren er nationalisten die het verlies van Pakistan, en Gandhi’s boodschap van tolerantie, zagen als een aanval op het onafhankelijke India. Uiteindelijk was het zo’n nationalist, Nathuram Godse, die besloot dat Gandhi verantwoordelijk was. Op 30 januari 1948 lukte het Godse om Gandhi te bereiken en schoot de nationalist de ‘vader van India’ drie keer in de borst. Gandhi overleed een paar uur later, Godse werd later ter dood veroordeeld voor de moord, maar het conflict tussen India en Pakistan laait nog steeds af en toe op.

Julius Caesar vermoord – Vandaag in

NaamloosVandaag in 44 v. Ch. wordt de beroemde Romeinse generaal Julius Caesar vermoord. In Asterix&Obelix had hij een beter einde.

Hoewel Caesar in de strip misschien wordt afgeschilderd als een redelijke man, die zijn beslissingen vaak aan anderen overlaat, was dat in de werkelijkheid niet zo. Julius Caesar was een politicus en vooral een krijgsheer die vele oorlogen won en daardoor populair was in Rome. Dat was in die tijd een republikeinse staat, met senatoren en een democratie. Caesar’s succesvolle veldtochten zorgden er echter niet alleen voor dat de Romeinse Republiek steeds groter werd, hij kreeg er ook steeds meer macht door en hij begon die macht te gebruiken door wetten in te voeren. Hij negeerde daarbij vaak andere senatoren die eigenlijk tegen de wetten van Caesar waren.

Uiteindelijk was Caesar zijn tegenstanders zat en liet hij zich tot Dictator Perpetuus, heerser voor het leven, kronen. Hierdoor zou hij kunnen worden gezien als de eerste Romeinse keizer, maar hij wordt eerder gezien als dictator. De Romeinse Senatoren en hooggeplaatste families waren niet blij met Caesar als dictator, gezien hij hun privileges aan banden legde, en al snel begon de onrust in het rijk.

“Et tu Brute?”
Caesar merkt in verhouding weinig van de onrust, want de generaal verkiest zijn troepen boven het leven in Rome. Hij is vooral in Gallië te vinden tijdens zijn regeerperiode, waar hij vecht tegen opstandige stammen. Als Caesar niet in Rome is, heeft een groep soldaten de leiding over het Rijk. Deze soldaten zijn door Caesar persoonlijk aangesteld, maar daardoor staan ‘gewone mensen’ ineens boven de adellijke Senatoren. De Senatoren zijn daar niet van gediend en het is Cassius Longinus die daar handig gebruik van maakt door olie op het vuur te gooien. Gezien de dictator altijd weg is hebben Longinus en zijn mede-Senatoren alle tijd om Caesar’s ondergang te plannen.
Als Julius Caesar op 15 mei 44 v. Ch. de Senaat binnenloopt wordt hij binnen enkele seconden omsingeld door bewapende senatoren. Servilius Casca is de eerste die toesteekt, gevolgd door alle anderen. Zelfs Marcus Brutus, die lange tijd door Caesar als mogelijke opvolger werd gezien, doet mee aan de slachtpartij. Caesar’s woorden “Et tu Brute?”, de woorden die de dictator tegen zijn mogelijke opvolger zegt worden wereldberoemd.

Keizer Augustus
Caesar werd uiteindelijk opgevolgd door Caesar’s geadopteerde zoon Octavianus. Octavianus was ook degene die de legers van Marcus Brutus en Cassius Longinus versloeg, wat de twee ertoe dreef zelfmoord te plegen. Na de overwinningen op zijn tegenstanders laat Octavianus zich kronen tot Augustus, de eerste keizer van Rome.

Cicero
Hoewel hij niets met de moord te maken had, werd de dood van Julius Caesar ook het einde van Cicero. De voormalig senator wilde niets met de moord te maken hebben, maar keurde deze ook niet af. Cicero was zijn leven lang een fel tegenstander van Caesar geweest.

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!