Tag: Engeland (page 1 of 8)

Jane Grey – Vandaag in

Vandaag in 1554 wordt Lady Jane Grey geëxecuteerd. Ze was 9 dagen lang koningin van Engeland in een zeer roerige tijd.

Jane Grey was niet geboren als erfgenaam van de troon: ze was de achterkleindochter van de Engelse koning Henry VII en was vanaf haar geboorde grootgebracht met het idee dat ze zou trouwen met adel, maar zelf de troon niet zou bestijgen.

Troonopvolging
Jane’s toekomst begon te veranderen toen ze trouwde met Guildford Dudley, de zoon van regent John Dudley. John Dudley was verantwoordelijk voor de jonge koning Edward VI. In zijn positie als regent verrijkte Dudley voornamelijk zichzelf, vaak ten kosten van anderen, wat hem immens onpopulair maakte. Dudley was daarnaast een voorstander van de Reformatie, en deed er alles aan om te deze door te zetten. Daarvoor ging hij zover dat hij probeerde de troonopvolging van Hendrik VIII te ondermijnen.

Continue reading

Koningin Victoria – Vandaag in

Vandaag in 1837 bestijgt koningin Victoria van Engeland de troon. Ze zal één van de meest iconische monarchen van Engeland worden.

Victoria was pas achttien jaar oud toen haar oom, koning William IV, overleed. De man was 64 toen hij koning werd, regeerde nog geen zeven jaar, en is in verhouding in weinig geschiedenisboeken terug te vinden. Omdat geen van zijn eigen kinderen nog leefden, was het zijn nichtje Victoria die na hem de troon besteeg.

Hoewel William IV weinig indruk heeft gemaakt op de Britse geschiedkundigen, is Victoria moeiteloos de geschiedenisboeken ingegaan. De periode van haar regering wordt ook wel de Victoriaanse tijd genoemd. Hier zijn een aantal dingen die je over deze bijzondere koningin moet weten:

  1. De kroning van Victoria was een chaos. Onder andere het koninklijk zegel werd aan de verkeerde vinger geschoven waarna het een uur kostte voordat Victoria hem weer af had.
  2. De trend van trouwen in het wit? Koningin Victoria begon die. Zij trouwde in het wit, met een grote jurk en een witte taart. Dit werd al snel een rage in heel Europa.
  3. Victoria vroeg haar man Albert ten huwelijk, niet andersom. Dit moest omdat Victoria al staatshoofd was toen de twee zich verloofden.
  4. Victoria regeerde 63 jaar over Engeland. Alleen haar eigen achter-achter-kleindochter, Elizabeth II van Engeland, heeft tot nu toe langer geregeerd.
  5. Victoria wordt ook wel de ‘grootmoeder van Europa’ genoemd. Ze kreeg negen kinderen, die allen trouwden met hoogstaande adel. Anno nu zijn bijna alle Europese koningshuizen terug te traceren naar de Britse vorstin.
  6. De hoogste Britse onderscheiding voor het tonen van moed ondanks gevaar voor eigen leven is bedacht door Victoria. The Victoria Cross was bovendien de eerste onderscheiding die iedereen, ongeacht hun rang of klasse, kon ontvangen.
  7. Dankzij de koningin kwamen vrouwen erachter dat een bevalling pijnloos kon zijn. Victoria nam chloroform bij de bevalling van haar tweede kind omdat ze de pijn ondraaglijk vond. Het bleek voor veel vrouwen een wondermiddel.
  8. Koningin Victoria was de meest bekende drager van de genetische ziekte hemofilie, een ziekte die ervoor zorgt dat bloedingen niet snel stoppen. De ziekte verspreidt zich via de vrouwelijke lijn, en zo kwam het terecht bij onder andere de laatste tsarevich van Rusland.
  9. De koningin schreef veel, soms 2500 woorden per dag, en de meesten van haar dagboeken zijn bewaard gebleven.
  10. ‘s Werelds eerste postzegel heeft het portret van koningin Victoria erop.

Thomas More in de Tower – Vandaag in

Vandaag in 1534 wordt Sir Thomas More naar de Tower in Londen gebracht. Hij zou de gevangenis nooit meer als vrij man verlaten.

Anno 2017 is Thomas More voornamelijk bekend door het woord ‘utopie’. De filosoof, advocaat, staatsman, schrijver, en humanist was openlijk tegen geweld en onrechtvaardigheid. Ook pleitte hij voor een ideale samenleving, een wereld zonder kloof tussen arm en rijk waar iedereen een waardig leven kon leiden zonder onderdrukking. More noteerde zijn ideeën in het boek Utopia, waarmee hij de eerste was die dit woord gebruikte.

Geweld
More vond een bijzondere sparringspartner voor zijn humanistische denkbeelden, namelijk de Engelse koning Henry VIII. De twee ontwikkelden al snel een langdurige vriendschap gebaseerd op intellectuele discussies en gedeelde interesses. De vriendschap zorgde voor een vertrouwensband die er uiteindelijk voor zorgde dat More benoemd werd tot de functie van Lord Chancellor. Als vertrouweling en adviseur pleitte de humanist tegen oorlogen en voor verdragen tussen Engeland en andere Europese koningshuizen.

Ondanks zijn instelling tegen geweld was More nog altijd een man uit de zestiende eeuw, een tijd waarin veel beslissingen met harde hand werden uitgevoerd. De Lord Chancellor was naast humanist ook een fanatiek katholiek, loyaal aan kerk en paus. In zijn functie als intellectueel had Henry VIII geadviseerd bij het schrijven van enkele pamfletten tegen Luther. More zag het protestantisme als de grootste bedreiging van Europa en dat de koning fel tegen de reformatie was, was voor de humanist een geruststelling.
Deze geruststelling was echter van korte duur, toen de paus Henry’s verzoek tot een scheiding van Catharina van Aragon afwees begon de vorst zich van het Vaticaan af te keren. More was erop gebrand het katholieke geloof staande te houden in Engeland, en als Lord Chancellor beval hij tot massale boekverbrandingen, het verbieden van bijbels in andere talen dan het Latijn, en veroordeelde hij praktiserende protestanten zonder wroeging tot de brandstapel.

Breuk
More’s en Henry’s onenigheid over de kerkelijke leer, en vooral over Henry’s scheiding, zorgde uiteindelijk voor de barst in hun vriendschap. Toen Henry VIII zijn breuk met de katholieke kerk definitief maakte door de anglicaanse kerk op te richten, waarvan hij als koning het hoofd was, diende More zijn ontslag in en trok zich terug van het hof. De voormalig staatsman ontliep daarmee de eed van trouw aan Henry VIII als hoofd van de nieuwe kerk, waar iedere Engelsman wettelijk toe verplicht was. More’s keuze leek de enige manier om zijn geloof en Henry’s vriendschap te kunnen behouden, tot de advocaat de fout maakte te weigeren aanwezig te zijn bij de kroning van Anne Boleyn.
Het is nooit duidelijk geworden of Henry dit echt als persoonlijke belediging heeft gezien, wel is bekend dat de vorst vrij plotseling van zijn voormalig vriend eiste dat ook deze de eed zou afleggen. More weigerde dit, met als resultaat dat hij op 17 april 1534 in de beruchte Tower of London werd opgesloten.

More heeft uiteindelijk nooit de eed afgelegd, trouw als hij was aan de paus, hoewel hij aan zijn vrouw en kinderen schreef het hen niet kwalijk te nemen dat zij het wel deden. Gezien weigeren gelijk stond aan hoogverraad, werd de humanist uiteindelijk samen met bisschop John Fisher ter dood veroordeeld. More’s laatste woorden waren: “The king’s good servant, but God’s first.”

« Older posts

© 2019 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!