Tag: Egypte (page 1 of 2)

Hatshepsut – Vandaag in

Vandaag in 1479 voor Christus bestijgt farao Thutmose III de troon van Egypte, maar dit betekende in werkelijkheid dat Hatshepsut voor 22 jaar het machtige rijk zou regeren.

Hatshepsut was de vrouw van farao Thutmose II en de stiefmoeder van diens opvolger Thutmose III. Gezien haar stiefzoon nog minderjarig was toen zijn vader overleed was het aan Hatshepsut om als diens regent te zorgen dat hij een verstandig farao zou zijn, maar zij greep zijn troonsbestijging vooral aan om zelf te kunnen regeren.

Continue reading

Obelisk in Central Park – Vandaag in

Wikipedia: Ekem

Wikipedia: Ekem

Vandaag in 1881 wordt ‘Cleopatra’s naald’ in het Central Park van New York City gezet. Het is de laatste van drie obelisken die de wereld over gaan, de anderen staan in Londen en Parijs.

De obelisk, die 21 meter lang is en bijna 200.000 kilo weegt, is het oudste voorwerp in Central Park. Het monument werd oorspronkelijk gemaakt in 1450 v. Ch. voor de stad  Heliopolis. De inwoners van Heliopolis aanbaden de Egyptische zonnegod Ra, en de obelisk was een monument speciaal voor hem. Hoewel de ‘naald’ vele jaren in Heliopolis heeft gestaan, werden velen in het jaar 18 verhuisd naar Alexandria. Daar bleven ze aanzienlijk korter staan want velen werden verwoest in oorlogen, en enkelen werden weggegeven als diplomatieke cadeaus aan andere landen.

Schoonmaken
New York en Egypte (zeker Egypte voor de moderne tijd) verschillen wel wat in klimaat en omstandigheden. Het gevolg was dat de obelisk in Central Park vooral grijzer en viezer werd. In 2013 en 2014 werd het monument na ruim 100 jaar voor het eerst schoongemaakt. Dit werd gedaan onder druk van de Egyptische minister van Oudheden. Deze dreigde dat als New York de millennia oude obelisk niet beter zou onderhouden, hij het bouwwerk terug zou laten verschepen naar Egypte. De schoonmaak-actie leverde een behoorlijke schok op, gezien ineens de hiërogliefen op de obelisk zichtbaar werden. Deze waren al tientallen jaren verstopt onder het vuil en men was ze enigszins vergeten.

Londen en Parijs
Ook in Londen en Parijs staan obelisken. Die van Londen en New York waren ooit een paar. Ook die in Parijs heeft een ‘tweeling’, die nooit verhuisd is en in Luxor staat. Alle vier de obelisken, worden ‘Naald van Cleopatra’ genoemd.
Onder alle drie de monumenten bevindt zich bovendien een tijdscapsule, gevuld met voorwerpen uit de tijd dat de obelisken aankwamen in de steden. Wanneer ze zullen worden geopend is onduidelijk.

Sterfdag keizer Augustus – Vandaag in

NaamloosVandaag in het jaar 14 stierf de beroemde keizer Augustus. De princeps van Rome, en de eerste keizer van het Romeinse Rijk had toen 45 jaar over het rijk dat hij had grootgebracht geregeerd.

Keizer Augustus werd geboren als Gaius Octavius, geadopteerde zoon (maar in werkelijkheid de neef) van Julius Caesar. Na de moord op de dictator, werd Octavius aangewezen als diens opvolger, een functie die hem in de eerste instantie niet gegund leek door de Senaat. Octavius was echter een stuk slimmer en gehaaider dan men dacht en ondanks zijn jonge leeftijd wist hij al snel belangrijke vrienden, belangrijke vijanden, en hoge functies te bemachtigen.

Marcus Antonius
Een van zijn grootste tegenstanders was Marcus Antonius, die erop uit was de moordenaars van Caesar te wreken. Ook Octavius was hierop uit maar speelde dit op een andere manier uit. Uiteindelijk botsten Antonius en hij toen de eerste Egypte als diens eigen rijk uitriep. Egypte was van enorm belang voor Rome, vanwege de jaarlijkse graanleveringen. Zonder deze ‘belasting’ zou de bevolking van Rome verhongeren. Marcus Antionus was getrouwd met de zus van Octavianus maar verliet haar voor farao Cleopatra. Het was oorlog…

In 31 voor Christus vond de Slag om Actium plaats. Octavianus en zijn generaal Agrippa waren jong, maar goede strategen. Uiteindelijk versloegen ze Antonius en Cleopatra, waarna het stel zelfmoord pleegde. Opnieuw werd Egypte bij het Romeinse Rijk ingelijfd. In 19 voor Christus had Octavianus zo’n stabiliteit in het rijk gebracht, zoveel grondgebied veroverd en voor zo’n welvaart gezorgd, dat de Senaat hem Imperium Maius schonk. Hij was nu keizer, en alleenheerser.

Nooit dictator
Maar zoals gezegd was Octavianus, nu Augustus, gehaaid. Zijn oom Caesar was vermoord door diens functie als dictator, dus speelde de keizer het spel uit alsof hij geen dictator wilde zijn en de Senaat de macht liet behouden. Hij noemde zichzelf nooit keizer, of dictator, maar koos het woord princeps (eerste burger) om zich hiermee gelijk te stellen aan het volk dat hij diende. Maar ondanks dit toneelspel, kon de Senaat niets doen zonder Augustus’ toestemming. Daarom werd hij in 2 voor Christus ook nog Pater Patriae verklaard, vader van het land.

Augustus stierf uiteindelijk een natuurlijke dood, ook al wordt er gespeculeerd dat hij vergiftigd is door zijn laatste vrouw. Hij had één dochter, Julia Caesaris Major. Zijn laatste woorden zouden geweest zijn: “Ik trof Rome aan als een stad van klei, en ik liet haar achter in marmer.” Ook hier bestaat speculatie over. Zijn geadopteerde zoon, tevens stiefzoon, tevens schoonzoon Tiberius volgde hem op als keizer. Zijn as werd na crematie begraven in een mausoleum, waarvan de resten nog altijd te bezichtigen zijn. Augustus liet een enorm wereldrijk achter, groter dan welk rijk ervoor en zeer welvarend. Hij werd na zijn dood tot godheid verklaard.

Older posts

© 2018 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!