Share this

NaamloosVandaag in het jaar 14 stierf de beroemde keizer Augustus. De princeps van Rome, en de eerste keizer van het Romeinse Rijk had toen 45 jaar over het rijk dat hij had grootgebracht geregeerd.

Keizer Augustus werd geboren als Gaius Octavius, geadopteerde zoon (maar in werkelijkheid de neef) van Julius Caesar. Na de moord op de dictator, werd Octavius aangewezen als diens opvolger, een functie die hem in de eerste instantie niet gegund leek door de Senaat. Octavius was echter een stuk slimmer en gehaaider dan men dacht en ondanks zijn jonge leeftijd wist hij al snel belangrijke vrienden, belangrijke vijanden, en hoge functies te bemachtigen.

Marcus Antonius
Een van zijn grootste tegenstanders was Marcus Antonius, die erop uit was de moordenaars van Caesar te wreken. Ook Octavius was hierop uit maar speelde dit op een andere manier uit. Uiteindelijk botsten Antonius en hij toen de eerste Egypte als diens eigen rijk uitriep. Egypte was van enorm belang voor Rome, vanwege de jaarlijkse graanleveringen. Zonder deze ‘belasting’ zou de bevolking van Rome verhongeren. Marcus Antionus was getrouwd met de zus van Octavianus maar verliet haar voor farao Cleopatra. Het was oorlog…

In 31 voor Christus vond de Slag om Actium plaats. Octavianus en zijn generaal Agrippa waren jong, maar goede strategen. Uiteindelijk versloegen ze Antonius en Cleopatra, waarna het stel zelfmoord pleegde. Opnieuw werd Egypte bij het Romeinse Rijk ingelijfd. In 19 voor Christus had Octavianus zo’n stabiliteit in het rijk gebracht, zoveel grondgebied veroverd en voor zo’n welvaart gezorgd, dat de Senaat hem Imperium Maius schonk. Hij was nu keizer, en alleenheerser.

Nooit dictator
Maar zoals gezegd was Octavianus, nu Augustus, gehaaid. Zijn oom Caesar was vermoord door diens functie als dictator, dus speelde de keizer het spel uit alsof hij geen dictator wilde zijn en de Senaat de macht liet behouden. Hij noemde zichzelf nooit keizer, of dictator, maar koos het woord princeps (eerste burger) om zich hiermee gelijk te stellen aan het volk dat hij diende. Maar ondanks dit toneelspel, kon de Senaat niets doen zonder Augustus’ toestemming. Daarom werd hij in 2 voor Christus ook nog Pater Patriae verklaard, vader van het land.

Augustus stierf uiteindelijk een natuurlijke dood, ook al wordt er gespeculeerd dat hij vergiftigd is door zijn laatste vrouw. Hij had één dochter, Julia Caesaris Major. Zijn laatste woorden zouden geweest zijn: “Ik trof Rome aan als een stad van klei, en ik liet haar achter in marmer.” Ook hier bestaat speculatie over. Zijn geadopteerde zoon, tevens stiefzoon, tevens schoonzoon Tiberius volgde hem op als keizer. Zijn as werd na crematie begraven in een mausoleum, waarvan de resten nog altijd te bezichtigen zijn. Augustus liet een enorm wereldrijk achter, groter dan welk rijk ervoor en zeer welvarend. Hij werd na zijn dood tot godheid verklaard.

Share this