Share this
Wikipedia: Tataryn77

Wikipedia: Tataryn77

Vandaag in 406 staken de Germanen de Rijn over om het Romeinse Rijk binnen te vallen. Het was het begin van verschillende invallen en politieke tegenslagen die er uiteindelijk voor zorgden dat het gigantische Romeinse Rijk volledig in elkaar stortte.

De Rijn was één van de sterkst verdedigde grenzen van het Romeinse Rijk. Nog nooit was deze verdedigingslinie gebroken. Andere kanten van het Rijk waren minder goed verdedigd en Rome was al bijna honderd jaar in gevecht om zijn grondgebied te behouden of terug te veroveren van lokale Germaanse, Slavische en Oosterse stammen. Op 31 december 406 kreeg het echter de grootste klap te verduren, de klap die het nooit echt te boven kwam. De Rijn werd overgestoken, en de Germanen braken door de verdediging heen!

Engeland
Op die ‘mythische dag’ vielen verschillende Germaanse stammen tegelijk het Romeinse Rijk aan. Eerst kwamen de Goten, samen met de Visigoten. Deze groepen kregen het vaker aan de stok met de Romeinen. Maar nog nooit vielen ze tegelijk aan met een grote groep Vandalen, Alanen en Suevi. Met de gehele strijdmacht staken de Germanen de Rijn over en braken door tot in Gallië (Frankrijk). Daar teisterden ze de Romeinen, de dorpen en de mensen jarenlang met plunderingen en moordpartijen. Doordat het leger mankrachten tekort kwam, en niks tegen de Germanen deed, zagen ook de Britten de kans om het grote keizerrijk aan te vallen op hun eigen eiland. Uiteindelijk werd het leger uit Brittanië (Engeland) naar Gallië gestuurd om de Germanen aan te pakken. Het leger kwam nooit meer terug en wat er over was gebleven op het Britse eiland, was zo zwak dat ze werden onderworpen door de Schotten en Britten. Zo verloor het keizerrijk de provincie Britannië in 410.

Afrika
De Germanen werden ondertussen opgejaagd naar Spanje, door het Britse leger. Daar namen ze echter de controle over de provincies over! Het was genoeg geweest. Rome begon terug te slaan. Eerst schakelde het het Britse leger uit (bang voor een opstand van binnenuit), daarna herstelde het de orde in Gallië en toen begon het neerhakken van de Germanen in Spanje. De stammen die overbleven schaarden zich onder de Vandalen en vluchtten naar het noorden van Afrika. Zo verloor Rome echter wel de controle over hun provincies in Afrika, op Egypte na.

Ondertussen hadden andere stammen echter het voorbeeld van de Germanen gevolgd. De Bourgondiërs bezetten de vallei van de Rhone, en de Franken veroverden het noorden van Gallië. Zij gaven het land later de naam ‘Frankrijk’.

Val
Tijdens deze vele aanvallen wordt de stad Rome meerdere keren direct aangevallen. Zo weet de Visigot Alaric de stad in brand te steken in 410. In 455 plunderen de Vandalen de stad opnieuw. En uiteindelijk, is het de Germaan Odoacer die in 476 een grootschalige opstand onder de Romeinen weet te beginnen waardoor de laatste keizer, Romulus Augustulus, wordt afgezet. Het oost-Romeinse Rijk (bestaande uit Griekenland, Turkije, het Midden-Oosten en Egypte) blijft bestaan, geregeerd vanuit Constantinopel en later hernoemd tot het Byzantijnse Rijk. Maar Rome zal nooit meer geregeerd worden vanuit Rome…

Share this