Macbeth sterft – Vandaag in

Vandaag in 1057 is Macbeth overleden. Deze Schotse koning zou door Shakespeare wereldberoemd worden. 

Het verhaal van het beroemde toneelstuk Macbeth, dat aan het begin van 1600 door Shakespeare werd geschreven, was niet volledig uit de duim gezogen. Zes eeuwen voordat de Britse toneelschrijver zijn pen oppakte was Macbeth MacFindlaech namelijk echt aan de macht gekomen door zijn neef Duncan te vermoorden.

Schotland
Macbeth’s verhaal verschilde niet eens zo heel erg veel met dat van Shakespeare: Macbeth MacFindlaech was waarschijnlijk één van de laatste Gaelische koningen van Schotland, en hij kwam wel degelijk aan de macht door moord. Als kleinzoon van een koning, en zoon van een graaf, was Macbeth grootgebracht met het idee ooit een hoge functie te bekleden. Dat duurde echter langer dan gepland, Macbeth kwam uiteindelijk pas aan de macht toen hij koning Duncan I in de strijd wist te verslaan. Uiteindelijk zou Macbeth 17 jaar over Schotland regeren, een tijd waarin hij de verspreiding van het christendom aanmoedigde, en waarin hij opkwam voor vrouwen door hen onder andere dezelfde erf-rechten te geven als mannen.

Macbeth’s ondergang kwam uiteindelijk, net zoals in Shakespeare’s verhaal, door zijn bloedeigen neef Malcolm, die de Engelsen over had gehaald dat hij een betere koning zou zijn dan Macbeth. Dit leidde tot oorlog, en in 1057 werd Macbeth door Malcolm’s mannen gedood in de Slag om Lumphanan.

Engeland
Hoewel de precieze datum waarop Macbeth voor het eerst werd opgevoerd niet bekend is, denkt men dat het samen ging met het staatsbezoek van Christiaan IV van Denemarken aan diens schoonzoon James I van Engeland. En deze James was mogelijk de inspiratie geweest voor Shakeaspeare’s beroemde toneelstuk. James I van Engeland was namelijk net als Macbeth een Schot (hij regeerde op hetzelfde moment als koning James VI over Schotland) die graag één groot Brits rijk wilde stichten. James I/VI was echter, in tegenstelling tot Macbeth, een zeer onpopulaire koning, zo erg zelfs dat er ooit is geprobeerd hem en zijn gehele parlement op te blazen.

De link met het staatsbezoek komt door het toneelstuk zelf. Macbeth is doordrenkt van verwijzingen naar James I/VI en Christiaan IV. Zo was Macbeth in Shakespeare’s verhaal directe familie van veel Schotse helden waar ook James I/VI zei van af te stammen, en de heksen speelden in op de bijgelovigheid van Christiaan IV. Onder zijn bevel zouden de heksenvervolgingen in Denemarken weer opnieuw oplaaien.

Vloek
Macbeth MacFindlaech was in verhouding een hele gewone Schotse vorst, maar het toneelstuk had heel wat meer effect. Het verhaal ging zo niet alleen over ongeluk en tragedie, ook het daadwerkelijke toneelstuk werd behoorlijk geplaagd door pech. Het was zelfs zo erg dat al snel het gerucht ging dat Shakespeare echte zwarte magie had gebruikt voor de bezweringen die de heksen op het toneel opzeiden. De Vloek van Macbeth zou nog altijd over (moderne) versies van het toneelstuk hangen, en daarom wordt de naam Macbeth nooit achter de schermen uitgesproken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!