Het einde van de Tempeliers – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1307 werden de Tempeliers vogelvrij verklaard door de Franse koning Filip de Vierde. Het betekende het einde van de legendarische ridderorde.

De Tempeliers waren een machtige religieuze ridderorde in Europa, die werd opgericht na de eerste Kruistocht.  Nadat het christelijke Europa (onder leiding van het Vaticaan) de stad Jeruzalem had ingenomen, werden drie ridderordes opgericht: de Ridders van Sint-Jan, de Tempeliers, en de Teutonische Ridders.  Hun belangrijkste taak was het beschermen van pelgrims, maar daarnaast waren ze ook bankiers en grootgrondbezitters.

Jaloezie
Macht en rijkdom wekt echter jaloezie op, en in de Middeleeuwen werd al oorlog gevoerd om minder redenen dan dat. In de 13de en 14de eeuw was de Orde van de Tempeliers uitgegroeid tot een zeer machtige organisatie, die veel geld bezat. De koning van Frankrijk, Filip de Vierde was ondertussen al jaren bezig zijn rijk uit te breiden. Hiervoor gaf hij bakken met geld uit, waardoor hij torenhoge leningen had. Bankiers die echter de schuld kwamen innen, werden simpelweg verbannen. Filip de Vierde had echter ook torenhoge schulden bij de Tempeliers, een religieuze ridderorde onder bescherming van Rome, die niet zomaar het land uit te schoppen waren.

Filip liet zijn macht, en geld, klinken toen hij in 1305 een Franse paus op de troon wist te krijgen. De Franse koning had al jaren onenigheid met de kerk, die maar niet deed wat hij wilde. Clementius de Tiende was echter zijn persoonlijke marionet. Met deze paus op de troon, hield niemand Filip nog tegen om zich van de Tempeliers te ontdoen!

Vrijdag de 13de
Wij kennen vrijdag de 13de als een ongeluksdag, en dat heeft een reden. Op 13 oktober 1307, een vrijdag, werden er meer dan 600 Tempeliers in Frankrijk massaal gearresteerd! Hierbij zat ook de leider van de Tempeliers, Grootmeester Jacques de Molay. De officiële aanklacht: hekserij en ketterij!
De Franse ondervragers gebruikten onder bevel van hun koning martelmethodes om de Tempeliers te laten bekennen. Onder die druk deden velen dat dan ook, waardoor Filip ze moeiteloos kon veroordelen. Ze belandden in de gevangenis, terwijl Filip al hun bezittingen in beslag nam.
Opvallend was wel dat elke Tempelier die buiten Frankrijk werd gearresteerd en ondervraagd niet bekende, en vele Franse Tempeliers later (vanuit de gevangenis) hun verklaringen in wilden trekken. Hierbij beschuldigden ze de Franse justitie van martelingen. Hierop liet Filip in 1310 54 veroordeelde Tempeliers op de brandstapel zetten. Hij stelde dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan zonde door te liegen.

In 1312 stelde Clementius dat het genoeg was geweest. Hij ontbond de Orde, gaf alle bezittingen ervan aan de Ridders van Sint-Jan, en stond oud-Tempeliers toe zich bij andere orders aan te sluiten. Tempeliers die echter al die tijd hadden geweigerd de beschuldigingen te bevestigen, werden ook veroordeeld tot de brandstapel. Onder hen was Grootmeester Jacques de Molay, die in 1314 ter dood werd gebracht.
Filip de Vierde kreeg toestemming van de paus om de Ridders van Sint-Jan elk jaar hoge belastingen op te leggen.

Moderne tijd
De Tempeliers verdwenen niet volledig. De moderne(re) variant zou de orde van Vrijmetselarij zijn. In september 2001 werd bovendien het Chinon perkament gevonden. Dit document, opgesteld in 1308, was verdwenen in 1628. Erin is te lezen dat Clementius de Tempeliers van alle beschuldigingen vrijsprak. Ook de veroordeelde Tempeliers kregen absolutie. De huidige stelling van de Rooms-Katholieke Kerk is dat de veroordeling van de Tempeliers onrechtmatig was en dat er niets mis was met de leden.

https://www.youtube.com/watch?v=THwFrDhr-4o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected!!