Share this

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

Instructies zijn ontvangen en begrepen. Inmiddels hebben wij onze oorspronkelijke grenzen weer herstelt, en de krijgsgevangenen uitgeleverd op hun eigen grondgebied. De bevelen over het herstel lijken mij onverstandig. We zouden onze grenzen moeten versterken. De vijand is nu misschien verslagen, maar hij gluurt nog altijd vanaf de andere kant van de grens naar ons territorium. De verleiding voor hem is niet verdwenen, hoogstens tijdelijk verminderd. Ik raad aan dat we voorzorgsmaatregelen treffen om een nieuwe strijd te voorkomen. Ik hoop dat het hoofdkwartier naar dit advies luistert, vanaf het front kan ik stellen dat het onverstandig is om deze raad in de wind te slaan. Ze zijn nog altijd met meer…

Share this