Share this

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

De strijd woekert voort maar we winnen steeds meer terrein terug. De schijnaanvallen van de vijand zijn verminderd in aantal. Nu we hun codes hebben gekraakt zien we ze aankomen en kunnen we ze afslaan. Maar dit kost wel veel energie en tijd, daarom verzoek ik nogmaals om versterking te sturen. Op mijn laatste verzoek is niet gereageerd, maar de kwestie is nog steeds urgent. Terwijl ik dit schrijf zijn onze huidige wachtposten aan hun derde shift achterelkaar bezig en ze zijn moe en hebben rust nodig willen we dit volhouden tot het einde.

Verdere informatie volgt.

Share this