Share this

Vandaag in 771 wordt Charlemagne koning van de Franken, na de dood van zijn jongere broer. Uiteindelijk zou Charlemagne de eerste keizer van westelijk Europa, sinds de val van het Romeinse Rijk, worden.

Charlemagne was, samen met zijn jongere broer Carloman, koning van het rijk der Franken. Toen Carloman op 4 december 771 onverwachts overleed nam Charlemagne nog geen dag later diens rijk in. De koning negeerde daarmee de claim van Carloman’s zonen, en liet zich kronen tot enige koning der Franken.

Christendom
Dat Charlemagne ambitie had zijn rijk te vergroten was voor niemand een verrassing. Al voor Carloman’s dood, waarvan nooit definitief is uitgesloten of het moord was, was de Frankische koning bezig met bondgenootschappen aangaan en het bouwen van een leger. Als koning van de Franken heerste Charlemagne over delen van het huidige Nederland, België, Frankrijk, en Luxemburg. Charlemagne zag het echter als zijn missie om alle Germaanse volkeren onder één heerser te verbinden, en zijn onderdanen tegelijkertijd te bekeren tot het christendom.

Charlemagne’s missie zou uiteindelijk ook slagen, grotendeels doordat de koning een militair strategist was die niet terugdeinsde voor geweld. Zo versloeg hij de Longobarden in Noord-Italië, de Avaren in het moderne Oostenrijk en Hongarije, en richtte een slachting aan onder de Saksen uit Duitsland. Volgens de legenden zou hij na de laatste slag tegen de Saksen, in 782, bijna 4500 Saksen hebben laten vermoorden. De overgebleven Saksen gaf hij de optie om zich te bekeren tot het christendom, of ze zouden direct ter dood worden veroordeeld.

Keizer
Als dank voor zijn verspreiding van het christendom, zijn inzet voor kennis en welvaart, en voor zijn donaties van land en geld aan de kerk, besloot paus Leo III in 800 om Charlemagne tot de eerste keizer van het Heilig Roomse Rijk te kronen. Daarmee zou Charlemagne de eerste keizer van West-Europa worden, sinds de val van het Romeinse Rijk drie eeuwen daarvoor. Charlemagne zou tot zijn dood in 814 blijven regeren. De keizer deed het na 800 wel iets rustiger aan met het veroveren van nieuw grondgebied, en focuste zich in plaats daarvan meer op diplomatieke oplossingen en het behoudenvan een stabiel rijk.

Het Heilig Roomse Rijk bleef nog tot 1806 bestaan, maar niet in de vorm die Charlemagne achterliet. Na zijn dood werd het rijk, conform Frankische tradities, verdeeld onder zijn zonen die het als mede-koningen zouden moeten regeren. Charlemagne en zijn eigen broer Carloman hadden dat al niet gekund, en het zou blijken dat de nieuwe generatie er ook niet toe in staat was. Het oorspronkelijke Heilig Roomse Rijk viel aan het einde van de 9de eeuw uit elkaar.

Share this