Category: Muizen (page 1 of 3)

Dag 154: Vijand overwonnen, aanhoudende waakzaamheid vereist

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

Instructies zijn ontvangen en begrepen. Inmiddels hebben wij onze oorspronkelijke grenzen weer herstelt, en de krijgsgevangenen uitgeleverd op hun eigen grondgebied. De bevelen over het herstel lijken mij onverstandig. We zouden onze grenzen moeten versterken. De vijand is nu misschien verslagen, maar hij gluurt nog altijd vanaf de andere kant van de grens naar ons territorium. De verleiding voor hem is niet verdwenen, hoogstens tijdelijk verminderd. Ik raad aan dat we voorzorgsmaatregelen treffen om een nieuwe strijd te voorkomen. Ik hoop dat het hoofdkwartier naar dit advies luistert, vanaf het front kan ik stellen dat het onverstandig is om deze raad in de wind te slaan. Ze zijn nog altijd met meer…

Dag 134: De overwinning lijkt nabij!

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

Bijna ons hele grondgebied is terugveroverd op de vijand. Nadere orders lijken te zijn niet buiten onze grenzen te treden wanneer deze weer zijn bereikt. De mannen willen bevestiging of dit klopt. Ze zijn weer strijdbaar en willen wraak voor het lijden dat ons is aangedaan. De schoonmaakacties hier zullen lange tijd gaan duren, de resten  van ingenomen stellingen liggen her en der verspreidt door het landschap. Het is lastig hen nog in het gareel te houden nu we de vijand steeds verder terug weten te drijven met de middelen die we hebben, de mannen beginnen het heft in eigen hand te nemen. Kom snel met verdere instructies over wat te doen met de krijgsgevangenen, en wat te doen met hun grondgebied.

Verdere informatie volgt.

Dag 126: Onze manschappen raken vermoeid, stuur versterking!

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

De strijd woekert voort maar we winnen steeds meer terrein terug. De schijnaanvallen van de vijand zijn verminderd in aantal. Nu we hun codes hebben gekraakt zien we ze aankomen en kunnen we ze afslaan. Maar dit kost wel veel energie en tijd, daarom verzoek ik nogmaals om versterking te sturen. Op mijn laatste verzoek is niet gereageerd, maar de kwestie is nog steeds urgent. Terwijl ik dit schrijf zijn onze huidige wachtposten aan hun derde shift achterelkaar bezig en ze zijn moe en hebben rust nodig willen we dit volhouden tot het einde.

Verdere informatie volgt.

Dag 113: De vijand lijkt zich terug te trekken.

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

De gewonnen slag van eerder lijkt geen geval van geluk te zijn. Ook vandaag hebben we weer een grote slag gewonnen. De mannen beginnen het einde aan de horizon te zien, en ze zijn uitbundig dat ook te bereiken. Dit nieuwe enthousiasme lijkt de vijand af te schrikken, we hoeven niet eens grover geschut in te zetten om ze nu weg te jagen. Ook de versterkingen aan hun kant lijken gestagneerd te zijn. De manschappen nemen af, terwijl de onze nu met 200% van hun kunnen de strijd aangaan.

Terugtrekkende bewegingen van de tegenstander hebben we nog niet gezien. Hoewel de mannen hoopvol zijn, blijven we verkenners erop uit sturen om de vijand in de gaten te houden.

Verdere informatie volgt.

Dag 99: Grote overwinning behaald, stuur versterking!

De muizen en ik voeren een bittere strijd om mijn huis…

We hebben ze! We hebben de vijandelijke linies doorbroken en de slag gewonnen! De uitputtingsslag lijkt over en terwijl ik dit schrijf vieren de mannen voor het eerst feest. De vijand dacht zichzelf misschien onoverwinnelijk maar wij hebben vandaag bewezen dat ze sterfelijk zijn. Maar het feest zal kort duren. We moeten snel hergroeperen, onze voorraden aanvullen en zo snel mogelijk weer aanvallen terwijl de vijand de verse wonden nog likt. Dat is de enige manier om van deze gewonnen slag een gewonnen oorlog te maken.

We verzoeken versterking, anders zullen we alsnog onder de voet worden gelopen. Wij hebben betere technologie, maar de vijand lijkt een eindeloze stroom manschappen te hebben en ze zijn in staat deze met een meedogenloos naar het slagveld te jagen. Dit ondermijnt de moed van onze mannen, die deze hordes van barbaren met afgrijzen aanziet. Zoveel strijders die zichzelf zonder enige twijfel de dood in jagen werkt demoraliserend. Stuur daarom versterking in de vorm van mankrachten, en in de vorm van rantsoenen en materieel!

Verdere informatie volgt.

Older posts

© 2017 Leest&Maakt 't

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!