Share this

NaamloosVandaag in 1775 vindt de beroemde Midnight Ride plaats. Paul Revere en William Dawes rijden in één nacht van Boston naar Lexington om John Hancock en Samuel Adams te waarschuwen dat de Britten eraan komen.

1775 is een onrustig jaar in Amerika. De patriottische Amerikanen zijn het zat door de Britten overheerst te worden en hun verzet wordt steeds groter. Om de rebellie voor eens en voor altijd de kop in te drukken besluit Engeland troepen naar Boston te sturen, om vanuit daar de leiders van de patriottische beweging te arresteren. Die houden zich in 1775 al enige tijd schuil in Lexington. Ook de wapenvoorraad in Concord moet namens Engeland in beslag worden genomen.
De Britten weten echter niet dat de Amerikanen al een tijdje verwachten dat de de grootmacht in wil grijpen, en dat ze om die reden een waarschuwingssysteem hebben opgebouwd.

Midnight Ride
Het verhaal gaat dat in de namiddag van 18 april 1775 de 13-jarige Sam Ballard twee Britse officieren hoort praten over de komende aanval op Lexington en Concord. De jongen waarschuwt de rebellen en deze roepen Paul Revere op. Hij moet zo snel mogelijk Lexington en Concord bereiken! Tegelijk verlaat ook boodschapper William Dawes de stad. Dit systeem van twee boodschappers is bedacht om te voorkomen dat de waarschuwing makkelijk onderschept kan worden. Ondertussen worden er twee lantaarns in de kerktoren gehangen, wat een teken is voor alle patriottische troepen in de buurt van Boston.

De rit van Dawes en Revere is ruim 32 kilometer lang, en wordt midden in de nacht afgelegd. Onderweg pikken ze ook de jonge Samuel Prescott op, die uiteindelijk de redding van de missie wordt. Want hoewel de heren Lexington weten te bereiken worden ze daarna tegengehouden door een Britse patrouille. Revere wordt gevangengenomen, Dawes verliest zijn paard, maar Prescott weet te ontsnappen en bereikt Concord.

Oorlog
Op 19 april 1775 wachten 77 patriotten de 700 Britse soldaten op bij Lexington. Gezien de Britten een enorme overmacht hebben trekken de Amerikaanse rebellen zich in de eerste instantie terug. Tot er een schot valt… Tot de dag van vandaag is het onduidelijk wie dat eerste schot heeft gelost, maar het resultaat is enorm: de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog is officieel begonnen.

Gedicht
In 1860 werd de Midnight Ride wereldberoemd door het gedicht van Henry Wadsworth Longfellow. In het gedicht speelde Paul Revere de absolute held, terwijl Revere in werkelijkheid slechts één van de boodschappers was in een ingewikkeld waarschuwingssysteem. Volgens het gedicht van Longfellow was het ook Revere die de lantaarns in de kerk had bedacht, en arriveerde hij zowel in Lexington als in Concord. In werkelijkheid werd Revere al voor Lexington gevangengenomen en kon hij Concord dus nooit bereikt hebben. Het was Prescott die de beroemde boodschap: “The British are coming!” uitsprak.

Share this