Share this

Vandaag in 754 wordt Wynfrid vermoord. Dat klinkt misschien niet zo bijzonder maar Wynfrid’s andere naam is de heilige Bonifatius was geworden, en hij werd vermoord in het Friese Dokkum.

In de 8ste eeuw was Europa grotendeels onder de controle van de Franken, en de Frankische koningen zagen het als hun missie om te helpen het christendom de godsdienst van het continent te laten worden. In deze eeuw werd Charlemagne keizer van Europa, waarbij hij zijn onderdanen tegelijk dwong om zich tot het christendom te bekeren. Voor de komst van de machtige keizer was het echter aan monniken om de “heidenen” te bekeren.

Geboren in Engeland, onder de naam Wynfrid, wist Bonifatius op jonge leeftijd al dat hij het geloof wilde verspreiden in het huidige Duitsland en Nederland. De stammen daar stonden echter niet te trappelen om bekeerd te worden. Bonifatius was 47 jaar oud toen hij eindelijk de kans kreeg om zijn wens uit te voeren en, onder bescherming, naar het noorden van Europa te reizen.

Franken
722 was een belangrijk jaar voor Bonifatius. De monnik werd door de paus benoemd tot bisschop en ontving tegelijk de bescherming van de Frankische koning Charles Martel. De Franken waren al bijna allemaal overgestapt op het christendom en zagen de verspreiding hiervan als een belangrijk onderdeel van het uitbreiden van hun rijk. Onder hun bescherming richtte Bonifatius zijn pijlen op de Germaanse stammen, en reisde hij naar Duitsland.

Bekeren gaat nooit zonder moeite, maar Bonifatius wist het slim aan te pakken door de oorlog aan te gaan met de mythes uit de gebieden. Zo stond in Geismar een eik die door de lokale bevolking als heilig werd beschouwd. Volgens de verhalen was de boom aan de dondergod Donar geweid en zou de god iedereen straffen die de eik schaadde, iets dat Bonifatius besloot te testen door een bijl in de stam te zetten. Toen de monnik na het omhakken van de boom niet werd gestraft door de dondergod lieten velen geschokte heidenen zich bekeren tot het christendom. De “Apostel van de Duitsers” was geboren, maar niet die van de Friezen.

Frisia
Bonifatius had in 716 al ondervonden dat de stammen in Frisia het christendom nog niet met open armen ontvingen, bovendien werd het gebied vaak nog geteisterd door onderlinge strijd. Toch liet hij zich niet tegenhouden toen hij in 754, op 80 jarige leeftijd, terugkeerde met 52 andere missionarissen. Op hun route liet de Bonifatius opnieuw vele heilige bomen kappen, in de hoop dat het dezelfde indruk zou maken als het 20 jaar eerder op de Duitsers had gedaan. Hoewel velen zich lieten bekeren, waren lang niet alle Friezen van plan Bonifatius’ heiligschennis ongestraft te laten.

Op 5 juni 754 werd Bonifatius in Dokkum overvallen en vermoord. De daders waren een groep Friezen, hoogstwaarschijnlijk onbekeerd. Het is nooit duidelijk geworden of ze uit waren op de rijkdom die de aartsbisschop bij zich had, of dat de moord een religieuze achtergrond had. Het lichaam van Bonifatius werd na zijn dood naar het klooster in Fulda gebracht om daar begraven te worden. Inmiddels is Bonifatius de heilige voor brouwers en kleermakers, en de beschermheilige van Duitsland.

Share this