Vandaag in 1932 eindigde de Grote Emoe oorlog. Dit was een strijd tussen het Australische leger en… een groep vogels. De emoe’s wonnen.

Hoewel Australië in 1901 onafhankelijk was geworden van Groot-Britannië, was het land als onderdeel van de Gemenebest wel betrokken bij de oorlog. Vele Australische soldaten vertrokken naar Europa om samen met de Britse troepen te strijden, en vele kwamen er ook weer terug. Als dank voor hun dienst kregen al deze soldaten een stuk land toegewezen waar ze als boer door de depressie heen konden komen. Er was echter één probleem: veel van deze boerderijen lagen op de vaste migratie-route van de Australische emoe populatie.

Continue reading