Vandaag in 1923 wordt Interpol opgericht. De International Criminal Police Organization is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen politie-eenheden van verschillende landen en voor het oplossen van internationale misdaden.

Het idee van een internationale organisatie voor de politie was ontstaan in 1914. Voor het eerst in de geschiedenis kwamen politiemensen, advocaten, en officieren van justitie uit 24 landen samen voor een congres om te bespreken ze het beste misdaad op konden lossen en hoe ze beter samen konden werken. Tot die tijd was het uitleveren van verdachten een langdurig en ingewikkeld proces, en gezamenlijke onderzoeken liepen vaak vast in de verschillen tussen wetten. Omdat er 24 verschillende talen werden gesproken werd er voorgesteld om de internationale taal Esperanto als officiële taal van de organisatie te maken, maar tot op heden is het Frans.

Continue reading