Month: November 2017 (page 1 of 4)

Bonny en Read berecht – Vandaag in

NaamloosVandaag in 1720 worden de piraten Anne Bonny en Mary Read door de Spanjaarden berecht voor piraterij. Beiden vrouwen krijgen de doodstraf.

Anne Bonny en Mary Read hadden beiden een zwaar leven voor ze als piraten eindigden. Anne Bonny was een buitenechtelijk kind wiens ouders verhuisden naar de Nieuwe Wereld, waar ze haar moeder op jonge leeftijd verloor. De wilde Bonny zou meerdere keren betrokken zijn geweest bij vechtpartijen en liep uiteindelijk van huis weg om te trouwen met een piraat. Mary Read’s vader en half-broer stierven toen het meisje jong was en Read zelf werd grootgebracht als jongen om de half-broer te vervangen. Zo ging ze in dienst bij het leger, waarna ze op een schip zat dat werd aangevallen door piraten. Beide vrouwen ontmoetten elkaar op het schip van Calico Jack Rackham, en al snel gingen er verhalen rond dat ze een verhouding met elkaar hadden.

Na vele jaren op de zeven zeeën, waarin ze frequent andere schepen overvielen, sloeg het noodlog in oktober 1720 toe. Het schip van Rackham werd aangevallen door een Brits schip, dat bevel had gekregen alle piraten die rond Amerika actief waren aan te pakken. Hoewel Mary en Anne – vermomd als mannen – zich fel verzetten was Rackham zelf te dronken om zijn mannen te commanderen. Uiteindelijk werd de kapitein en zijn volledige crew gearresteerd, en ter dood veroordeeld.

Vrouwen
De rechtszaak van Rackham’s crew werd al snel een enorme publiekstrekker, wat kwam doordat men het bestaan van Bonny en Read ontdekte. Het idee dat twee vrouwen actief meededen aan piraterij was uniek, en een enorme schok voor zowel Europa als de Nieuwe Wereld. Vrouwen waren op beide continenten gebonden aan regels die het leven zeer aan banden legde, en deze twee vrouwen braken juist bewust met al die regels. Bonny en Read werden apart van de rest van de crew berecht, omdat hun situatie dus uniek was.

Meerdere getuigen vertelden dat Bonny en Read nog harder en wreder waren dan Rackham zelf, en vanwege hun activiteiten werden de twee vrouwen beiden op 28 oktober 1720 alsnog ter dood veroordeeld.

Zwangerschap
Er ontstond echter een probleem na de veroordeling, want Bonny en Read bleken allebei zwanger te zijn. De Britse wet in die tijd was streng over het concept van abortus, het was strafbaar om een zwangerschap af te breken en de beul zou dan ook veroordeeld worden als de kinderen zouden sterven vanwege de dood van de moeders. Daarom werden de executies uitgesteld, tot de kinderen ter wereld waren gekomen.  Beiden zouden hierdoor nooit aan de galg eindigen.

Volgens de officiële documenten stierf Mary Read in 1921 aan koorts, samen met haar ongeboren kind. Haar graf is te vinden op de St. Catherine’s begraafplaats in Jamaica. Anne Bonny is verdwenen… Er wordt in de officiële bronnen geen melding gemaakt van haar dood, maar ook niet van haar vrijlating. Waarschijnlijk werd ze vrijgekocht door haar vader, en heeft ze zo de rest van haar leven in anonimiteit doorgebracht.

Trix in Sweden

Trix’ Travels was created with full cooperation of Trix the cat. She has been perfectly safe and lazy during the entire process that will now be posted every other Saturday. This weeks stop: Sweden.

I can’t believe this trip is almost coming to an end. After traveling the entire world, we returned to Europe but we aren’t home just yet. At this moment we are camping in Sweden, where it is really cold but we have been so lucky that we have found several nice spaces that are not yet covered in snow. The sun makes it seem a bit warmer than it is, which fools me and the human from time to time. I’m blessed with my coat though. When we move into the shade, or the wind rises suddenly she jumps into bags to get out even more clothes. She is not really build for this weather, but we noticed that in Canada already.

By this time we are so used to each other that we don’t really have to say what we want anymore. Like when we are sleeping in our tiny tent. I know she can’t sleep with cold feet so every night I curl up against them for an hour or so before finding my own spot to sleep in. She rewards me every morning with a nice cup of hot tea and a bite to eat. It is often fish that we get from local markets. I like this fish, you can truly taste that it came directly from the sea.

Sweden is a beautiful country, where everyone seems to speak rather well English which is nice for my human. But I don’t mind that we are getting closer to home. I’m an old lady, it is time for retirement from this trip.

Don’t let the sun and green fool you, it is freezing! Background: Travelnorth.outdrr.com

De Neurenberg processen beginnen – Vandaag in

Vandaag in 1945 beginnen de wereldberoemde processen van Neurenberg. 24 nazi-leiders staan terecht voor hun misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Duitse stad Neurenberg werd in 1945 maandenlang door de internationale pers in de gaten gehouden, toen daar op 20 november 1945 de eerste rechtszaken tegen 24 hooggeplaatste nazi’s begonnen. Het proces tegen de voormalig nazi-leiders zou uiteindelijk een jaar duren, twaalf verdachten werden ter dood veroordeeld.

London Agreement
Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond er een probleem: in 1943 was er door de geallieerde landen afgesproken dat gevluchte oorlogsmisdadigers zouden worden teruggestuurd naar het land waar hun misdaden hadden plaatsgevonden, maar de leiders van de nazi-partij hadden officieel misdaden in alle bezette landen begaan. Om een onderlinge strijd over het recht om te veroordelen te voorkomen, de roep tot wraak was immers groot, werd er besloten een internationaal tribunaal op te richten.

Om tot de Londen Agreement te komen was wel enige discussie nodig. Zo was Engeland in het begin geen voorstander van een proces. Het land wilde tijd en kosten besparen door de 24 opgepakte leiders direct voor een vuurpeloton te plaatsen. En de Sovjet Unie wilde in het verdrag vast laten leggen dat alleen burgers van de Axis-landen konden worden opgepakt en veroordeeld, daarmee voorkomend dat de eigen officieren op het matje geroepen zouden worden vanwege mogelijke misdaden tegen Poolse burgers.

Proces
Uit een soort wraak werd besloten dat de nazi-leiders zouden worden veroordeeld in hun eigen land, en de keuze voor de stad Neurenberg was onderdeel van die gedachte: de nazi’s hadden tijdens hun heerschappij elk jaar hun belangrijkste propaganda-bijeenkomst gehouden in Neurenberg. Daarnaast was er ook nog een praktische reden: Neurenberg’s Paleis van Justitie was als één van de weinigen amper beschadigd geraakt tijdens de strijd, en de stad had een grote gevangenis.

Uiteindelijk ontstonden zo de Neurenberg processen. De 24 terechtstaande nazi’s kregen allen dezelfde aanklachten te horen, waaronder misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Onder andere Hermann Göring, admiraal Karl Donitz, Albert Speer, Joachim van Ribbentrop, en Alfred Rosenberg zouden boeten voor hun daden. Toch haalden niet alle 24 beschuldigden de rechtbank; één verdachte pleegde zelfmoord in de gevangenis en een ander was medisch niet in staat het proces te doorlopen.
Op 2 oktober 1946 werden daarom “slechts” 19 verdachten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, of tot de doodstraf. Alleen Göring ontkwam zijn vonnis, door zichzelf de nacht ervoor van het leven te beroven. De echte top van nazi-Duitsland is echter nooit veroordeeld voor diens misdaden: Hitler, Himmler, en Goebbels pleegden zelfmoord voordat ze gevangen genomen konden worden.

Afloop
Neurenberg was ‘s werelds eerste internationaal erkende tribunaal, een historisch moment in de wereldgeschiedenis. Het was ook de eerste keer in de geschiedenis dat individuele personen verantwoordelijk werden gehouden voor oorlogsmisdaden, iets waar voorheen alleen ‘staten’ op werden aangesproken. Als derde “scoop” was het ‘s werelds eerste rechtszaak waarbij simultaan getolkt werd, omdat niet alle rechters en verdachten dezelfde taal spraken. Vanaf de eerste dag kregen de rechters en de verdachten daarom koptelefoons aangemeten zodat ze alles in hun eigen taal konden volgen. Opvallend was dat bij het voorlezen van de aanklachten op 20 november, de verdachten allen nauwelijks emoties toonden.

Het tribunaal zou nog tot 1949 actief blijven. Er waren uiteindelijk dertien verschillende soorten processen, ieder gefocust op een apart onderdeel van het nazi-rijk. Zo was er een speciaal proces om artsen uit concentratiekampen te veroordelen. Zij hadden misdaden tegen de menselijkheid begaan door vreselijke experimenten op hun patiënten uit te voeren. Ook rechters, advocaten, zakenlui, politiemensen, en militairen zouden op het matje worden geroepen. Uiteindelijk zijn er in Neurenberg 185 mensen aangeklaagd, waarvan er 86 werden veroordeeld.

Older posts

© 2018 Leest&Maakt ‘t

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected!!